Universiteit Leiden

nl en
Dossier

April

Alle coronavirus-updates die in april 2021 zijn verschenen.

We zijn blij dat het kabinet heeft besloten dat de universiteiten vanaf 26 april weer (beperkt) fysiek onderwijs mogen verzorgen. Dit betekent dat we onze plannen zoals aangekondigd in de update van 15 april kunnen gaan uitvoeren. In het kort:

  • Studenten worden door hun opleiding geïnformeerd wanneer en voor welk onderwijs zij naar de universiteit kunnen komen. We geven daarbij voorrang aan practica, aan werkgroepen of andere kleinschalige bijeenkomsten en aan begeleiding van studenten
  • Docenten, studieadviseurs en studieverenigingen mogen voor extracurriculaire activiteiten zalen reserveren.
  • In onze gebouwen blijven de regels van het campusprotocol gelden: houd 1,5 meter afstand, draag een mondkapje wanneer je je verplaatst en doe altijd de coronacheck voor je naar de universiteit komt.
  • Vanaf begin mei komen gratis zelftesten beschikbaar voor studenten, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Deze zullen dan aan te vragen zijn via de website www.zelftestonderwijs.nl Daar vind je ook meer informatie over het gebruik van de testen.

Voor meer details over het onderwijs vanaf 26 april verwijzen we je graag naar onze eerdere update. Houd verder goed de informatie van je opleiding in de gaten.

Verruimde openingstijden per 28 april
Op 28 april om 04.30 uur vervalt de avondklok. Dat betekent dat de openingstijden van onze gebouwen vanaf 28 april worden verruimd. De actuele openingstijden van elk gebouw vind je op de locatiepagina. Dit betekent tevens dat vanaf deze datum geen werkgeversverklaringen meer nodig zijn voor werkzaamheden in de avonduren. 

Naar verwachting zal het kabinet op 20 april besluiten dat we vanaf 26 april weer meer fysiek onderwijs mogen geven aan de universiteit. Het kabinet heeft het over ‘elke student een dag per week naar de universiteit’. Wij gaan per opleiding en jaarprogramma bekijken hoe we het best mogelijke onderwijs kunnen geven en wat er maximaal kan binnen het rooster – en daarnaast. In deze update zetten we onze plannen uiteen, en laten we zien wat de randvoorwaarden daarvoor zijn. Uiteraard gaan de plannen alleen door als het kabinet het groene licht hiervoor geeft en blijven de maatregelen uit het campusprotocol gelden. 

Weer beperkt fysiek onderwijs

Alle opleidingen gaan proberen om elke student de mogelijkheid te bieden weer fysiek naar de campus te komen. We geven daarbij voorrang aan practica, aan werkgroepen of andere kleinschalige bijeenkomsten en aan begeleiding van studenten (bijvoorbeeld tutoraat). Hoorcolleges zullen hoogstwaarschijnlijk online blijven tot aan de zomer. Naast ingeroosterd onderwijs kunnen ook op universitaire locaties extra activiteiten worden aangeboden. Denk hierbij aan een gastcollege of een bijeenkomst van Careerservices, of activiteiten van studieverenigingen. Studieadviseurs kunnen ook weer op locatie studenten spreken. En er komen, waar mogelijk, meer studieplekken beschikbaar. Hiermee bieden we zoveel mogelijk studenten de mogelijkheid om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Docenten kunnen voor extracurriculaire activiteiten met studenten een ruimte reserveren. Studieverenigingen kunnen dit via de assessor doen. 

1,5 meter en coronacheck blijven gelden

De hoeveelheid contacturen blijft de komende periode helaas nog beperkt – vooral omdat we bij alle onderwijs en alle activiteiten 1,5 meter afstand moeten houden. Dat maakt dat nog steeds niet alles mogelijk is. Maar we zijn blij met deze mogelijkheid om op een veilige manier weer beperkt ontmoetingen mogelijk te maken. Heel belangrijk blijven dus de regels van het campusprotocol. Doe voordat je naar de universiteit komt de coronacheck.

Zelftesten vergroten veiligheid

Een extra optie die het ministerie van OCW gaat aanbieden, zijn de zelftesten. Deze komen vanaf begin mei beschikbaar en zijn dan via SURF gratis aan te vragen voor studenten en docenten. Zodra hierover meer bekend is, zullen we in een update hierover informeren. We roepen onze studenten en docenten op om gebruik te maken van deze mogelijkheid – het vergroot de veiligheid op de universiteit. Het afnemen van de zelftesten is de eigen verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers, en zal niet worden verplicht. Ook worden er geen zelftesten ter beschikking gesteld door de universiteit. 

Blijf zoveel mogelijk thuiswerken

Voor onderwijs en studentondersteuning kunnen docenten en andere medewerkers dus weer op universitaire locaties komen. De oproep aan kantoormedewerkers blijft om zoveel mogelijk thuis te werken. Als het werk of juist privéomstandigheden dat vereisen, blijft het bij uitzondering mogelijk om veilig op universitaire locaties te werken, in overleg met je leidinggevende. 

In stappen uit de lockdown

Net als het land gaan we als universiteit in stappen uit de lockdown. Naarmate de vaccinatiegraad toeneemt en besmettingen afnemen, kunnen we steeds meer van nee, tenzij naar ja, mits. Als straks evenementen weer zijn toegestaan, dan zijn er mogelijk weer meer mensen welkom bij promoties, oraties en diploma-uitreikingen. We vertrouwen erop dat we vanaf augustus/september met geen of weinig restricties weer volledig fysiek aan de slag kunnen op onze universitaire locaties. 

Vooruitzicht nieuw collegejaar

We gaan er vanuit dat we na de zomer alle studenten weer veilig op de campus kunnen ontvangen en het onderwijs weer grotendeels op locatie zal zijn. Studeren gaat over samenwerken, samen aan de slag met onderzoeksvragen, actief met je docenten in gesprek en in debat met je medestudenten.  Al hebben we afgelopen jaar gezien dat online onderwijs ook mogelijk is, fysieke ontmoetingen met docenten en tussen studenten onderling blijven cruciaal voor het beste onderwijs waar wij als universiteit voor staan. Lees hier meer over het nieuwe collegejaar.

Het goede van online behouden

We willen dus weer terug naar ‘normaal’: elkaar ontmoeten zonder beperkingen. Daarbij willen we wel het goede behouden van onze online contacten en mogelijkheden van het afgelopen jaar. Lees meer hierover in het interview met rector Hester Bijl.

Het kabinet geeft op 13 april een persconferentie over de bestrijding van het coronavirus. Waarschijnlijk zal het kabinet versoepelingen aankondigen vanaf 26 april. Eerder heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) al aangekondigd dat universiteiten per 26 april meer fysiek onderwijs mogen aanbieden. Zie dit bericht van de VSNU.

We zijn heel blij dat het ministerie vanaf die datum meer onderwijs toestaat. We willen zo goed mogelijk gebruik maken van deze verruiming, en bereiden de nieuwe werkwijze nu al voor. In het onderwijsberaad van donderdag 15 april bespreken we de aanpak en de communicatie, en later die dag zullen we hierover informeren in een nieuwe update op deze pagina.

We verwachten in of na de persconferentie ook meer informatie over de zelftesten die beschikbaar komen voor het hoger onderwijs. Het afnemen van de zelftesten is de eigen verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers, en zal niet worden verplicht.

Eén ding is zeker: het onderwijs zal uiteraard plaatsvinden binnen de geldende coronamaatregelen. Dat betekent onder meer dat studenten en medewerkers anderhalve meter afstand blijven houden en altijd de coronacheck doen voor ze naar de universiteit komen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.