Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Reisadviezen

Over de hele wereld treffen overheden maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden om naar het buitenland te reizen voor werk of studie. De procedures staan hieronder beschreven.

Nederland inreizen/terugkeer uit het buitenland

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden die terugkeren uit een land met een oranje of rood reisadvies moeten rekening houden met mogelijke thuisquarantaine. Check op de website van de Rijksoverheid wat de regels zijn. Heb je klachten, neem dan contact op de GGD voor een coronatest: bel 0800-1202 en ga in zelfisolatie.

Studiegerelateerde reizen en uitwisselingen

Studenten kunnen, onder voorwaarden, weer voor studiegerelateerde activiteiten naar het buitenland. Dit heeft het College van Bestuur op 11 mei besloten. Deze versoepeling geldt enkel voor landen die code groen of geel hebben. Voor rode bestemmingen geldt dat uitreizen niet is toegestaan, en voor oranje bestemmingen ook niet tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. Zie voor meer informatie de mededeling

Dienstreizen

Dienstreizen naar het buitenland zijn onder voorwaarden beperkt toegestaan na 1 juni. Dat heeft het College van Bestuur besloten. Wil je op dienstreis naar het buitenland, hou er dan rekening mee dat je vooraf schriftelijke toestemming nodig hebt. Dien je aanvraag ten minste 8 weken van tevoren in. Bij alle aanvragen wordt afgewogen of de reis noodzakelijk is en of deze nu moet plaatsvinden. De nieuwe procedure geldt voor alle dienstreizen naar het buitenland die gemaakt worden vanaf 1 juni. Zie meer informatie in de mededeling op de medewerkerssite.

Internationale studenten in Leiden

Internationale studenten die momenteel in Leiden verblijven en vragen hebben over bijvoorbeeld terugkeer naar hun land van herkomst of het op afstand afronden van hun studieprogramma, kunnen terecht bij hun uitwisselingscoördinator of per mail naar corona@leidenuniv.nl. Houd daarnaast de instructies van je docenten via Blackboard of Brightspace in de gaten.

Keer je als internationale student na een verblijf in het buitenland weer terug naar Nederland? Lees dan de informatie in het kader 'Nederland inreizen/terugkeer uit het buitenland' bovenaan deze pagina.

Internationale medewerkers

Ook internationale medewerkers kunnen vragen hebben over eventuele terugkeer naar hun land van herkomst, en wat dit eventueel voor implicaties heeft voor verblijfsvergunningen, ziektekostenverzekering, arbeidsovereenkomsten, huisvesting et cetera. Het Service Centre for International Staff kan je hierbij helpen.

Let op: Ben je vanwege de Covid-situatie vanuit het buitenland gestart of heb je door of vanwege de Covid-situatie je werkzaamheden vanuit het buitenland verricht? Met de heropenen van de universiteit is het ook van belang weer op locatie te kunnen werken. Dit betekent dat, daar waar door of vanwege de Covid-situatie werkzaamheden vanuit het buitenland zijn verricht, werkzaamheden weer vanuit Nederland verricht zullen worden. Dit betekent dat de werknemer maatregelen dient te treffen voor zo snel mogelijke, en in ieder geval tijdige terugkeer naar Nederland.

Keer je als internationale medewerker na een verblijf in het buitenland weer terug naar Nederland? Lees dan de informatie in het kader 'Nederland inreizen/terugkeer uit het buitenland' bovenaan deze pagina.

Iedere student en medewerker die in het buitenland is en hulp nodig heeft, wordt door de universiteit geholpen. De wijze waarop is maatwerk, uitgangspunt is de veiligheid van eenieder. Als je dringend hulp nodig hebt, kun je bellen met het noodnummer van de universiteit: +31 71 527 6666 (24/7 bereikbaar).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.