Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Reisadviezen

Over de hele wereld treffen overheden maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden om naar het buitenland te reizen.

Mede op basis van de gezondheidssituatie en de getroffen maatregelen hanteert het ministerie van Buitenlandse Zaken reisadviezen die aangeven hoe veilig een land of gebied is, uitgedrukt in de kleurcodes rood (niet reizen), oranje (alleen noodzakelijke reizen), geel (veiligheidsrisico’s) en groen (geen bijzondere veiligheidsrisico’s). 

Ondanks het feit dat sinds 15 juni 2020 het reisadvies voor veel landen binnen de Europese Unie is gewijzigd van oranje naar geel, wil dat niet zeggen dat die landen bezocht kunnen worden voor werk of studie. Dit is uitsluitend mogelijk als hiervoor voorafgaande toestemming is verkregen. Privéreizen naar landen met een groen of geel reisadvies zijn wel mogelijk, maar reizigers dienen bedacht te zijn op eventuele risico's. Volg verder de adviezen van de Rijksoverheid, ook wat betreft de gevolgen bij het in quarantaine moeten bij thuiskomst.

Terugkeer uit het buitenland

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden die terugkeren uit een land met een oranje of rood reisadvies, moeten verplicht twee weken in thuisquarantaine. Fysieke aanwezigheid op de universiteit is gedurende die periode niet toegestaan. Dit geldt ook voor deelnemers aan de introductieweken en/of internationale studenten afkomstig uit een rood of oranje land. Heb je klachten, neem dan contact op de GGD voor een coronatest: bel 0800-1202. 

Iedere student en medewerker die in het buitenland is en hulp nodig heeft, wordt door de universiteit geholpen. De wijze waarop is maatwerk, uitgangspunt is de veiligheid van eenieder. Als je dringend hulp nodig hebt, kun je bellen met het noodnummer van de universiteit: +31 71 527 6666 (24/7 bereikbaar).

Studiereizen en uitwisselingen

Alle uitwisselingsprogramma’s voor het eerste semester van academisch jaar 2020-2021 zijn in verband met het coronavirus geannuleerd. Studenten mogen, vooralsnog tot 1 februari 2021, niet naar het buitenland reizen voor studiegerelateerde activiteiten. 

Als je plannen hebt om vóór die tijd naar het buitenland te gaan voor je studie buiten een uitwisselingsprogramma om, bijvoorbeeld voor veldonderzoek of een stage, kan de universiteit je hiervoor in zeer uitzonderlijke gevallen toestemming geven. Je kunt alleen toestemming aanvragen voor gebieden met een groen of geel reisadvies van de Nederlandse overheid.

Meer informatie en toestemmingsprocedure

Dienstreizen

Dienstreizen naar het buitenland zijn tot nader order niet toegestaan, tenzij het College van Bestuur vooraf schriftelijk toestemming geeft. Dit geldt voor alle reizen, ongeacht het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Met deze toestemming wordt vooralsnog zeer terughoudend omgegaan. Deze nieuwe procedure geldt ook voor dienstreizen waarvoor je al toestemming hebt ontvangen; je dient je reis dus opnieuw ter goedkeuring voor te leggen.

Meer informatie en toestemmingsprocedure

Internationale studenten in Leiden

Internationale studenten die momenteel in Leiden verblijven en vragen hebben over bijvoorbeeld terugkeer naar hun land van herkomst of het op afstand afronden van hun studieprogramma, kunnen terecht bij hun uitwisselingscoördinator, bij ons centrale informatienummer 071 – 527 1132 of per mail naar corona@leidenuniv.nl. Houd daarnaast de instructies van je docenten via Blackboard of Brightspace in de gaten.

Internationale medewerkers

Ook internationale medewerkers kunnen vragen hebben over eventuele terugkeer naar hun land van herkomst, en wat dit eventueel voor implicaties heeft voor verblijfsvergunningen, ziektekostenverzekering, arbeidsovereenkomsten, huisvesting et cetera. Het Service Centre for International Staff kan je hierbij helpen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.