Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Reisadviezen

In verschillende landen treffen overheden maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft reisadviezen aangescherpt: alle niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland worden afgeraden. Dit heeft gevolgen voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden.

Vanaf 17 maart is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor alle Nederlanders: reis niet meer naar het buitenland tenzij strikt noodzakelijk. Dit betekent dat voor alle landen vanaf nu minimaal het reisadvies ‘oranje’ geldt. Daarnaast hebben alle Europese landen (Schengenlanden, Europese landen en het Verenigd Koninkrijk) hun grenzen gesloten voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen. Steeds meer landen voeren reisrestricties in en er gaan steeds minder vluchten.

Terugkeer uit het buitenland

De Universiteit Leiden instrueert alle medewerkers en studenten die zich nog in het buitenland bevinden voor studie, stage of werk, om zo snel mogelijk terug te reizen naar Nederland. Probeer eerst zelf een ticket te boeken en je reis te regelen. Volg daarbij de adviezen van de lokale autoriteiten en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en houd je contactpersoon bij de Universiteit Leiden altijd op de hoogte van je plannen. Voor medewerkers is dit je leidinggevende, voor studenten je buitenlandcoördinator of studiebegeleider. Stel je contactpersoon bij de universiteit ook op de hoogte als je geen mogelijkheid hebt om terug te keren en veilig bent in het buitenland. 

Meld je daarnaast aan bij de website Bijzondere Bijstand Buitenland die is opgezet door de overheid en de reisbranche. Hierdoor is zowel de ambassade van het betreffende land als het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte dat jij je daar bevindt.

Iedere student en medewerker die in het buitenland is en hulp nodig heeft, wordt door de universiteit geholpen. De wijze waarop is maatwerk, uitgangspunt is de veiligheid van eenieder. Als je dringend hulp nodig hebt, kun je bellen met het noodnummer van de universiteit: +31 71 527 6666 (24/7 bereikbaar). 

Kom je terug uit een gebied waar veel coronabesmettingen zijn? Bij de geringste gezondheidsklachten is het advies: blijf thuis. Als je klachten verergeren, meld je dan uitsluitend telefonisch bij de huisarts of GGD. 

Geplande dienstreizen

Voor reeds geplande (en geaccordeerde) dienstreizen vragen we medewerkers om hun dienstreis te heroverwegen. Is de reis noodzakelijk en moet deze nú plaatsvinden? Let er daarbij op dat de situatie snel veranderd, ook landen die nu nog toegankelijk zijn, kunnen op korte termijn strengere maatregelen of een lockdown afkondigen.

Voor elke dienstreis is toestemming nodig van het bevoegd gezag. Voor landen met reisadvies oranje is dat het faculteitsbestuur of de directeur. Indien de dienstreis als noodzakelijk wordt gezien, legt het bevoegd gezag dit voorstel voor aan hoofd Veiligheidszaken. Het is goed je te realiseren dat de dienstreisverzekering sinds 23 maart geen dekking biedt als je afreist naar een land met code oranje.

Studiereizen en uitwisselingen

Voor studenten geldt sowieso dat zij tot nader order niet meer naar het buitenland mogen voor studiegerelateerde reizen. Dit gaat om bijvoorbeeld studiereizen, reizen voor een cursus of werkgroep, of reizen van studieverenigingen voor zover de universiteit daaraan bijdraagt of verantwoording voor draagt. We doen er alles aan om negatieve effecten op je studie zoveel mogelijk te voorkomen. Het kan even duren voordat we de precies implicaties kennen van de reisrestricties. We begrijpen dat deze onzekerheid erg frustrerend is, maar weet in ieder geval dat we hard werken aan mogelijke oplossingen, ook als je studieadviseur nog niet kan zeggen in welke vorm dat zal zijn. 

Internationale studenten in Leiden

Internationale studenten die momenteel in Leiden verblijven, worden geadviseerd een keuze te maken of zij hier willen blijven of terug willen keren naar hun land van herkomst (als dat mogelijk is).  Het is belangrijk om je uitwisselingscoördinator op de hoogte te stellen van je plannen. Je kunt ook met je coördinator bellen voor advies en overleg. Of het mogelijk is om vanuit je land van herkomst het online onderwijs te blijven volgen, zal afhangen van je individuele situatie. Houd de instructies van je docenten via Blackboard of Brightspace in de gaten, en overleg indien nodig met je uitwisselingscoördinator. 

We begrijpen dat dit een ingrijpende keuze is, die soms gepaard kan gaan met extra kosten en waarvan de consequenties nog niet allemaal bekend zijn. We hebben nog niet op alle vragen een antwoord, en hopen op je begrip in deze uitzonderlijke situatie. Je kunt met je vragen terecht bij ons centrale informatienummer 071 – 527 1132, mail naar corona@leidenuniv.nl of neem contact op met je uitwisselingscoördinator.

Internationale medewerkers

Ook internationale medewerkers kunnen vragen hebben over eventuele terugkeer naar hun land van herkomst, en wat dit eventueel voor implicaties heeft voor verblijfsvergunningen, ziektekostenverzekering, arbeidsovereenkomsten, huisvesting et cetera. Het Service Centre for International Staff kan je hierbij helpen.

Meer informatie over het afzeggen van (studie)reizen, terugkeer uit het buitenland en beurzen is te vinden bij de Vragen en antwoorden onder ‘Reizen en evenementen’ en ‘Beurzen en uitwisselingen’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.