Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Schilperoortpark

De Universiteit Leiden werkt samen met de gemeente Leiden aan de ontwikkeling van het Schilperoortpark. Het nieuwe openbare gebied ligt in het noordoostelijke deel van het Leiden Bio Science Park. De parksfeer wordt doorgetrokken naar het naastgelegen woongebied waar voormalige, medische laboratoria zijn getransformeerd tot woongebouwen. Eind 2019 is het park klaar.

Een sfeerbeeld van de vijver vlakbij het Pathologiegebouw.

Actueel

De bestrating van het Verhaartpad is vervangen en inmiddels is begonnen met de aanleg van de vijver en het park. De andere straten in het woongebied zijn klaar. Het fietspad nabij de Hogeschool is nagenoeg gereed.

De nieuwe bestrating en parkeerplekken van het Kolffpad.
Het gebied tussen de woongebouwen krijgt eenzelfde parkachtige sfeer, met fiets-/wandelpaden.

Visualisatie definitief ontwerp

Bomenplan

Er komt een flinke uitbreiding van het aantal bomen en sommige bomen zijn gekapt of worden verplant. Het bomenplan is te bekijken op deze plattegrond

Een park voor iedereen

Het Schilperoortpark wordt een park voor jong en oud. Het is onderdeel van het Leiden Bio Science Park en ligt tussen de noordelijk gelegen Wassenaarseweg en de Poelwetering ten zuiden van het Pathologiegebouw.  De herinrichting en vergroening van de openbare ruimte tussen drie naastgelegen appartementencomplexen en een universiteitsgebouw is ook onderdeel van het project. Het groen wordt doorgetrokken naar dit gebied dat hierdoor een aantrekkelijke en parkachtige sfeer krijgt. Parkeren kan tussen het groen.

Het Schilperoortpark maakt een verbinding tussen het noordelijk gelegen Bos van Bosman en het zuidelijk, in het Bio Science Park gelegen, Van Leeuwenhoekpark. Het park hoort weliswaar bij het Bio Science Park maar het krijgt een eigen identiteit met vegetatie die past bij de grondsoort van dit gebied. Het ontwerp is opgebouwd uit drie sferen: 

  1. Intiem: heuvelachtig, bosachtige vegetatie
  2. Open: een grasveld voor sport en spel
  3. Ontspannen: een vijver met ruime steiger naast een horecagelegenheid in het Pathologiegebouw
Het parkgebied ligt tussen de noordelijk gelegen Wassenaarseweg en de Poelwetering ten zuiden van het Pathologiegebouw.
Geen groot parkeerterrein meer, maar parkeren tussen de bomen.

Vergunningparkeren

De gemeente Leiden heeft vergunningparkeren in het gebied ingevoerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.leiden.nl/themas/parkeren/

Planning

De herinrichting van het gebied is in december 2019 gereed.  

Na afronding van de werkzaamheden in het park wordt het woongebied verder 'vergroend'. Als de herinrichting gereed is, dan draagt de universiteit het gebied over aan de gemeente Leiden.

Communicatie

De aannemer informeert omwonenden en andere belanghebbenden op de volgende manieren:

  • informatiebrieven
  • informatieborden in het gebied
  • buurtwhatsapp 
  • 'de Bouwapp', projectnaam: Herinrichting Boerhaave aanleg Schilperoortpark

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, de planning of de fasering?
Neem dan telefonisch contact op met omgevingsmanager Bart Terbeek van Mouwrik Waardenburg: 0418-654620. 

Wethouder Paul Dirkse en vicevoorzitter van het college van bestuur Martijn Ridderbos plantten de boom samen met Cas Schilperoort, kleinzoon van hoogleraar Rob Schilperoort.
Het Schilperoortpark dankt zijn naam aan wetenschapper Prof. dr. Rob Schilperoort (1938-2012), oprichter van het Leiden Bio Science Park (1984). Schilperoort was lector en hoogleraar biochemie aan de Universiteit Leiden van 1978 tot 2000. Als het park ingericht is, wordt hier ter ere van hem een kunstwerk in geplaatst. 

Achtergrond

De appartementencomplexen, grenzend aan het Schilperoortpark, bestaan grotendeels uit voormalige laboratoria van het Academisch Ziekenhuis Leiden. De laboratoria werden gebouwd volgens een plan van rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman, de Cité Médicale: de medische faculteit. Eind vorige eeuw heeft de Cité Médicale plaats gemaakt voor het huidige Leids Universitair Medisch Centrum. Alleen het Poortgebouw tegenover het ziekenhuis en drie laboratoria zijn bewaard gebleven: 

  • Fysiologie (1959), dit gebouw draagt nu de naam 'Willem Einthoven' 
  • Pathologie (1929), nu een woongebouw
  • Anatomie (1929), eveneens omgevormd tot woongebouw

Aan de Wassenaarseweg staan drie nieuwe woontorens. Deze 'Clusius torens' danken hun naam aan het Clusius Laboratorium (1969, biochemie) dat hier ooit stond.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.