Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Schilperoortpark

De Universiteit Leiden werkt samen met de gemeente Leiden aan de ontwikkeling van het Schilperoortpark. Het nieuwe openbare gebied ligt in het noordoostelijke deel van het Leiden Bio Science Park. De parksfeer wordt doorgetrokken naar het naastgelegen woongebied waar voormalige, medische laboratoria zijn getransformeerd tot woongebouwen.

Een sfeerbeeld van de vijver vlakbij het Pathologiegebouw.

Actueel

De geselecteerde aannemer voor de werkzaamheden in en rond het Schilperoortpark is Mouwrik Waardenburg B.V. Nadat de bouwplaats op het braakliggende terrein tussen de woningen en de Hogeschool Leiden is ingericht, kan het werk starten.
Tussen 13 januari en 4 februari wordt de ondergrond in kaart gebracht en worden er proefsleuven gegraven om kabels en leidingen te lokaliseren. Na deze voorbereiding starten de werkzaamheden medio februari. Ze zullen gefaseerd worden uitgevoerd in de straten Dankmeijerpad, Van Rijsselpad, Kolffpad, Poelweteringpad en Verhaartpad.

Inloopavond 23 januari 2019
Tijdens dit informatiemoment krijgen omwonenden en andere belangstellenden uitleg over de fasering en planning. Meer informatie over locatie en tijden volgt spoedig.

 

Het gebied tussen de woongebouwen krijgt eenzelfde parkachtige sfeer, met fiets-/wandelpaden.

Visualisatie definitief ontwerp

Bomenplan

Er komt een flinke uitbreiding van het aantal bomen en sommige bomen zijn gekapt of worden verplant. Het bomenplan is te bekijken op deze plattegrond

Een park voor iedereen

Het Schilperoortpark wordt een park voor jong en oud. Het is onderdeel van het Leiden Bio Science Park en ligt tussen de noordelijk gelegen Wassenaarseweg en de Poelwetering ten zuiden van het Pathologiegebouw.  De herinrichting en vergroening van de openbare ruimte tussen drie naastgelegen appartementencomplexen en een universiteitsgebouw is ook onderdeel van het project. Het groen wordt doorgetrokken naar dit gebied dat hierdoor een aantrekkelijke en parkachtige sfeer krijgt. Parkeren kan straks tussen het groen in plaats van op een apart parkeerterrein.

Het Schilperoortpark maakt een verbinding tussen het noordelijk gelegen Bos van Bosman en het zuidelijk, in het Bio Science Park gelegen, Van Leeuwenhoekpark. Het park hoort weliswaar bij het Bio Science Park maar het krijgt een eigen identiteit met vegetatie die past bij de grondsoort van dit gebied. Het ontwerp is opgebouwd uit drie sferen: 

 1. Intiem: heuvelachtig, bosachtige vegetatie
 2. Open: een grasveld voor sport en spel
 3. Ontspannen: een vijver met ruime steiger naast een horecagelegenheid in het Pathologiegebouw
Het parkgebied ligt tussen de noordelijk gelegen Wassenaarseweg en de Poelwetering ten zuiden van het Pathologiegebouw.

De werkzaamheden

Stap voor stap ondergaat het gebied een metamorfose. De aannemer begint met het gebied tussen de gebouwen en sluit af met de inrichting van het park. Hieronder een opsomming van alle werkzaamheden.

 • Alle wegen worden verwijderd en opnieuw aangebracht
 • Hoofdtoegangsweg wordt gesplitst in twee wegen met daartussen een parkeerstrook
 • Verplaatsen slagboom naar andere zijde parkeerterrein Einthovengebouw
 • Plaatsen van ondergrondse vuilcontainers
 • Verwijderen, verplaatsen en nieuw aanplanten van bomen en ander groen
 • Verwijderen tijdelijk parkeerterrein en aanleggen park
 • Fiets-/voetgangerspaden aanleggen

Bereikbaarheid

Het project wordt uitgevoerd in fasen om de overlast te beperken en ervoor te zorgen dat alle gebouwen in het gebied bereikbaar blijven voor bewoners, leveranciers en hulpdiensten.
Het parkeren blijft op de huidige (tijdelijke) locatie tot de nieuwe parkeerplaatsen gereed zijn.

Geen groot parkeerterrein meer, maar parkeren tussen de bomen.

Vergunningparkeren

De gemeente Leiden heeft vergunningparkeren in het gebied ingevoerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.leiden.nl/themas/parkeren/

Planning

De universiteit streeft ernaar om de herinrichting van het gebied rond de zomer van 2019 af te ronden. De aannemer maakt een uitvoeringsplanning, die ook op deze webpagina gedeeld zal worden. 

Nadat de bouwplaats op het braakliggende terrein tussen de woningen en de Hogeschool Leiden is ingericht, kan het werk starten. Het gebied tussen de appartementencomplexen wordt als eerste aangepakt.

Als de herinrichting gereed is, dan draagt de universiteit het gebied over aan de gemeente Leiden.

Communicatie

Heeft u vragen of opmerkingen die u met ons wilt delen? Stuur ons dan een e-mail via info@vastgoed.leidenuniv.nl. Ook als u op de hoogte gehouden wilt worden van de voortgang, dan kunt u dat via hetzelfde e-mailadres doorgeven. Bij nieuwe ontwikkelingen ontvangt u dan een nieuwsbericht of een link naar de bijgewerkte projectpagina. 

Het Schilperoortpark dankt zijn naam aan wetenschapper Prof. dr. Rob Schilperoort (1938-2012), oprichter van het Leiden Bio Science Park (1984). Schilperoort was lector en hoogleraar biochemie aan de Universiteit Leiden van 1978 tot 2000. Als het park ingericht is, wordt hier ter ere van hem een kunstwerk in geplaatst. 

Achtergrond

De appartementencomplexen, grenzend aan het Schilperoortpark, bestaan grotendeels uit voormalige laboratoria van het Academisch Ziekenhuis Leiden. De laboratoria werden gebouwd volgens een plan van rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman, de Cité Médicale: de medische faculteit. Eind vorige eeuw heeft de Cité Médicale plaats gemaakt voor het huidige Leids Universitair Medisch Centrum. Alleen het Poortgebouw tegenover het ziekenhuis en drie laboratoria zijn bewaard gebleven: 

 • Fysiologie (1959), dit gebouw draagt nu de naam 'Willem Einthoven' 
 • Pathologie (1929), nu een woongebouw
 • Anatomie (1929), eveneens omgevormd tot woongebouw

Aan de Wassenaarseweg staan drie nieuwe woontorens. Deze 'Clusius torens' danken hun naam aan het Clusius Laboratorium (1969, biochemie) dat hier ooit stond.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie