Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Lezing 2019

Adelheid Roosen verzorgt op donderdag 7 maart 2019 de jaarlijkse Annie Romein Verschoor lezing. In haar lezing pleit Roosen voor de echte, persoonlijke ontmoeting van mens tot mens tot mens. 'Niets moeilijkers dan dat.'

Adelheid Roosen over haar lezing

"Zolang we slapen telt alleen de binnenkant en zijn we allemaal hetzelfde. Pas als de ochtend ons lichaam wakker kust, trekken wij onze buitenkant aan en blijken wij man of vrouw te zijn, zwart of wit, oud of jong, hetero- of homoseksueel. Maar dat is niet meer dan een mantel. Onze buitenkant, ons lichaam, is de drager van ons innerlijk, onze levenskracht en daarin zijn we allen volkomen gelijk.

In de theaterwereld is het juist die ontmoeting tussen de buiten- en de binnenkant die bijzondere Kunst oplevert. In het theater zijn uiterlijkheden het vehikel voor innerlijkheden die een verhaal vertellen dat alle toeschouwers als in een ritueel bindt. Toch worden de buitenkanten van vrouwen en mannen in de Kunst én in het dagelijks leven vaak heel verschillend bezien en beleefd. Hoe graag we verschillen ook willen overbruggen, bij mens-zijn hoort ook te snel oordelen, in hokjes denken en buitensluiten op basis van de buitenkant, met onvoldoende aandacht voor de binnenkant. Het is haar uitdaging om via de Kunst ieder te beschouwen tegen haar eigen horizon, haar eigen perspectief, ook als dat ingaat tegen gangbare normen over vrouwelijkheid en mannelijkheid.

Het herkennen en proeven van individuele uniciteit is een spel van vitaliteit vinden in de overeenkomst, en integriteit vinden in het verschil. Het steeds weer aangaan van de ware ontmoeting, overal, kan ons (bijna) onwankelbaar maken. Daardoor groeit onze levenshouding uit tot een overtuiging die bij ons gaat horen, zoals de branding bij de zee, en gaan we met die blik naar ‘de Ander’ kijken. Alleen dan verliezen we onnodige hiërarchieën tussen mannen en vrouwen, en versmelten buitenkant en binnenkant zodat gelijkwaardigheid het uitgangspunt kan zijn.

Laat je bezetenheid toe om waarachtig te zijn. Neem een knipschaar en snoei je naar gelijkwaardigheid zoals ook Annie Romein-Verschoor die nastreefde."

Lees ook een uitgebreid interview met Roosen in Weekblad Mare.

Adelheid Roosen

Over Adelheid Roosen

Adelheid Roosen (1958) is actrice, regisseur, docent aan de Amsterdamse Hoge School voor de Kunsten, en artistiek leider van theaterroedel Adelheid+Zina. Zij schuwt in haar theater- en filmproducties, geen enkel onderwerp: eerwraak, huiselijk geweld, (homo)seksualiteit in de Islamitische wereld, de Alzheimer van haar moeder, alles mag en móet in de openbaarheid. Dwarrelend door stadswijken en theaters ontmoette zij steeds weer nieuwe gezichten die de inspiratie vormden voor haar voortdurende zoektocht naar het kantelen van het perspectief dat wij hebben op de Ander, de ogenschijnlijke vreemde. Voor haar baanbrekende, internationale theaterwerk ontving ze, afgelopen jaar in New York, de prestigieuze Gilder/Coigney International Theatre Award. Sinds 2016 is zij lid van De Akademie van Kunsten. In 2015 ontving zij, net als eerder Annie Romein-Verschoor zelf in 1977, de Van Praag Prijs (Humanistisch Verbond).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie