Universiteit Leiden

nl en

Impact & Innovatie

Den Haag sluit met haar onderzoek en onderwijs direct aan op de thema’s die de stad kenmerken: vrede, veiligheid en recht. Veel van het onderzoek en onderwijs in Den Haag heeft daarmee onmiddellijke impact. Afgestudeerden vinden snel een baan.

Metropool

Den Haag is het centrum van het openbaar bestuur in het land en, in toenemende mate, van internationale governance. Den Haag is een metropool met meer dan een half miljoen inwoners. De universiteit kan met onderzoek en onderwijs ook helpen grootstedelijke vraagstukken op te lossen.

Centres

De Faculty Governance and Global Affairs werkt aan impact en innovatie via haar centres. In het Centre for Innovation bijvoorbeeld komen experts op het raakvlak van wetenschap, technologie en ondernemerschap samen met studenten, onderzoekers en andere partijen in de stad om innovatieve ideeën tot bloei te brengen.

Haagse organisaties

Doordat veel van het onderzoek en onderwijs direct aansluit bij Haagse ministeries, de internationale en Europese organisaties, de talrijke intergouvernementele en non-gouvernementele organisaties (IGO’s en NGO’s), ambassades, en de diplomatieke en juridische instellingen is er vaak direct impact.

Makkelijker toegang

Door deze contacten ontstaan er in het onderwijs meer mogelijkheden voor contact met professionals uit de praktijk, en voor stageplaatsen voor studenten, met betere kansen op werk in de eigen sector na het afstuderen. Onderzoekers krijgen gemakkelijker toegang tot hun onderzoeksobjecten en informatiebronnen en er ontstaan nieuwe kansen op financiering van onderzoek dat relevant is en impact heeft voor de Haagse organisaties.