Universiteit Leiden

nl en

Impact & Innovatie

Met ons onderzoek en onderwijs zoeken we antwoorden op economische en maatschappelijke vraagstukken. In Den Haag focussen we op thema's als vrede, veiligheid, openbaar bestuur, gezondheidszorg en juridische, internationale en stedelijke vraagstukken.

Metropool

Ons onderzoek draagt bij aan de realisering van de Sustainable Development Goals. We doen dit niet alleen, we werken veel samen met diverse partners: met andere kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties, NGO’s, musea en goede doelen. Den Haag vormt met omliggende gemeenten een metropool met meer dan een half miljoen inwoners. Die biedt ons bij uitstek de mogelijkheid met onderzoek en onderwijs  grootstedelijke vraagstukken te helpen oplossen.

Haagse instellingen en organisaties

Juristen adviseren over rechtspraak en wetgeving, psychologen en artsen over zorg, bestuurskundigen en politcologen over beleid, Geesteswetenschappers over internationale zaken. Met het onderzoek en onderwijs wil de universiteit antwoorden helpen geven op vragen van Haagse ministeries, de internationale en Europese organisaties, ambassades en juridische instellingen.

Een leven lang leren

Ons onderwijsaanbod is breed en gevarieerd. Van bachelor- en masteropleidingen, tot advanced masters voor professionals, en ook nascholing, summerschools en cursussen. Wist u dat we meer dan 20 gratis online cursussen aanbieden? Over onderwerpen variërend van internationaal recht, tot terrorisme, cultureel erfgoed of niertransplantatie.

Kansen voor afgestudeerden

Voor onze studenten en afgestudeerden zijn er tal van mogelijkheden voor contact met professionals uit de praktijk, en voor stageplaatsen voor studenten, met betere kansen op werk in de eigen sector na het afstuderen.

Voorbeelden van de impact van Campus Den Haag

 

PRINS: studenten International Studies geven advies

Twaalf weken duiken derdejaarsstudenten van de Bacheloropleiding International Studies in een casus of probleem van een organisatie die in internationale context opereert. Dit zijn veelal in Den Haag gevestigde (internationale) organisaties, zoals het Ministerie van BuZa en OPCW, maar ook organisaties buiten Den Haag zoals Google, Starbucks en de OECD. De studenten zetten overal hun academische kennis om in praktisch advies te geven binnen hun Practising International Studies course (PRINS).

Dopper-prijs voor project UNPLASTIC

Studenten van het Leiden University College The Hague gaan de strijd aan met plasticvervuiling en de eerste winst is binnen: de Dopper Changemaker Challenge 2019. Met de opbrengst ontwikkelen ze lespakketten voor docenten biologie of economie over de hele wereld.

Haagse vaten: sneller in actie bij hart- en vaat-risico

Steeds meer en jongere mensen krijgen hart- en vaatproblemen. Landelijke richtlijnen om het risico op tijd in te schatten, werken in Den Haag niet optimaal vanwege het relatief veel hogere aantal patiënten met een lage sociaal economische status en niet-westerse achtergrond. LUMC Campus Den Haag onderzoekt daarom binnen het project Haagse vaten met alleen Haagse data welke bevolkingsgroepen een verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten.

Cyber Security Academy

Docenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Haagse Hogeschool geven binnen de Cyber Security Academy onderwijs aan professionals die betrokken zijn bij cybersecurity. Met een parttime master, korte programma’s en maatwerktrajecten levert de Academy een bijdrage aan de digitale weerbaarheid en veiligheid van organisaties, burgers en dus de maatschappij.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie