Universiteit Leiden

nl en

Impact & Innovatie

Campus Den Haag sluit met haar onderzoek en onderwijs nauw aan op de thema’s die de stad kenmerken: vrede, veiligheid en recht, openbaar bestuur en internationale governance. Daarnaast is de universiteit actief in onderwijs en onderzoek naar gezondheidszorg en public health, en in onderzoek naar stedelijke vraagstukken. Veel van het onderzoek en onderwijs in Den Haag heeft daarmee gemakkelijker impact. De meeste opleidingen kennen stagemogelijkheden in de stad en de regio.

Metropool

Den Haag is het centrum van het openbaar bestuur in het land en, in toenemende mate, van internationale governance. Den Haag is een metropool met meer dan een half miljoen inwoners. De universiteit kan met onderzoek en onderwijs ook helpen grootstedelijke vraagstukken op te lossen. Zo komen in het Centre for Innovation experts op het raakvlak van wetenschap, technologie en ondernemerschap samen met studenten, onderzoekers en andere partijen in de stad om innovatieve ideeën tot bloei te brengen.

Haagse instellingen en organisaties

Met het onderzoek en onderwijs wil de universiteiten antwoorden helpen geven op vragen van Haagse ministeries, de internationale en Europese organisaties, de talrijke intergouvernementele en non-gouvernementele organisaties (IGO’s en NGO’s), ambassades, en de diplomatieke en juridische instellingen.

Kansen voor afgestudeerden

Voor onze studenten en afgestudeerden zijn er tal van mogelijkheden voor contact met professionals uit de praktijk, en voor stageplaatsen voor studenten, met betere kansen op werk in de eigen sector na het afstuderen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie