Universiteit Leiden

nl en

Actualiteiten Recht, Staat en Religie

Tijdens deze middag wordt geprobeerd een systematisch en coherent overheidsbeleid te ontwikkelen ten aanzien van deze hedendaagse culturele conflicten.

Docenten
Paul Cliteur  (Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap) Afshin Ellian  (Wetenschappelijk directeur, Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap) Bastiaan Rijpkema  (Universitair docent)

De laatste tijd lijkt het recht steeds meer te worden geconfronteerd met conflicten rond recht en religie. De Rotterdamse politie krijgt te maken met dames die een hoofddoek willen dragen boven het uniform, terwijl de religieus neutrale staat voorschrijft dat overheidsdienaren zich religieus, politiek en ideologisch neutraal dienen te presenteren aan het publiek. Partijen als de PVV maken van religiekritiek op de islam een hoofdpunt van hun programma, maar critici achten dat “discriminatie”, het “aanzetten tot haat” of “belediging” van een groep op grond van godsdienst. Terreurbestrijders zien in “salafisme” (een radicale interpretatie van de islam) een belangrijke ontstaansgrond voor hedendaags terrorisme, maar critici zien daarin onterechte “etnic profiling”. Radicale predikers menen dat zij met een beroep op godsdienstvrijheid het recht hebben homoseksualiteit en gelijkheid van de geslachten af te wijzen, maar tegenstanders zien daarin discriminatie en religieuze privileges.

Tijdens deze middag wordt geprobeerd een systematisch en coherent overheidsbeleid te ontwikkelen ten aanzien van deze hedendaagse culturele conflicten. Moet de staat inderdaad religieus neutraal zijn? Is de speciale bescherming van godsdienst nog wel van deze tijd? Waar liggen de grenzen van de vrijheid van expressie, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van gedachte?

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie