Universiteit Leiden

nl en

Loopbaanontwikkeling

Meld u aan voor de cursus Oefen(bege)leider najaar/winter 2019

In de cursus Oefen(bege)leider worden een (theoretische) basis gegeven en handvatten aangereikt voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van oefeningen, gericht op incidentbestrijding, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij ligt het accent op het maken van oefendraaiboeken. De cursus is gebaseerd op de hulpmiddelen vanuit het landelijke project Effectief Oefenen.

Docenten
Anja Zonneveld  (Medewerker) Mariette van Erp  (praktijkdeskundige multidisciplinair oefenen)
Werkvorm
Training
Cursus

Cursus Oefen(bege)leider

Doelgroep
Mensen uit alle kolommen/organisaties, die zelf oefeningen (mono- of multidisciplinair) in elkaar zetten en willen leren hoe dit (beter) kan. Gericht op MBO-4/HBO werk- en denkniveau.

Groepsgrootte
8 tot 12 personen per groep. Er is veel ruimte voor persoonlijke feedback.

Inhoud
De ‘Schrijfwijzer Oefendraaiboek’ is het hulpmiddel om oefendraaiboeken te maken. In deze cursus leren de cursisten (de onderwerpen uit) deze schrijfwijzer systematisch hanteren. Hierbij wordt een doorlopende casus gebruikt. De cursisten leren het doel van een oefening te bepalen en te kiezen voor een bepaalde aanpak, oefenvorm, maatregelen en activiteiten zodat de gestelde doelen worden bereikt. Aanvullend komt de invalshoek van ‘het scenario’ (o.a. berichten, tijdlijn, respons) uitgebreid aan de orde. Zo leren de cursisten om onderbouwd oefendraaiboeken te ontwikkelen. Uiteindelijk maken de cursisten (in koppels) een draaiboek voor een eigen, daadwerkelijk uit te voeren oefening en ontvangen daar gerichte feedback op. Het resultaat van de cursus is dus (per koppel) een volledig en toegespitst draaiboek voor een eigen oefening.

Docenten
Steeds 2 docenten tegelijk:
- onderwijskundige van PLATO;
- praktijkdeskundige multidisciplinair oefenen.

Omvang
3 dagen (6½ dagdelen): 3 losse cursusdagen (verspreid over een periode van ongeveer 4 maanden) van respectievelijk 2½, 2½ en 1½ dagdeel.

Huiswerk
De cursisten maken in koppels praktijkopdrachten, om het geleerde goed ‘in de vingers’ te krijgen:
- tussen cursusdag 1 en cursusdag 2: opzet op hoofdlijnen maken voor eigen oefening (ongeveer 1 dag per persoon);
- tussen cursusdag 2 en cursusdag 3: compleet oefendraaiboek uitwerken (ongeveer 5 dagen per persoon).
De cursisten krijgen uitgebreide feedback op het eigen oefendraaiboek, zodat de oefening daarna écht kan draaien.

Prijs
€ 2.925,--

Cursusdata
De driedaagse cursus Oefen(bege)leider vindt in principe elk voorjaar en najaar plaats. De eerstvolgende cursus Oefen(bege)leider is gepland op 4 november 2019, 9 december 2019 en 2 maart 2020.

Locatie
De locatie wordt Leiden of Tilburg.

Aanmelden en informatie
Ga naar het inschrijfformulier om u aan te melden voor de cursus Oefen(bege)leider najaar/winter 2019
 of neem contact op met Anja Zonneveld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie