Universiteit Leiden

nl en

Didactiek - Toetsen en beoordelen | Examineren

Toetsen en beoordelen

Ga aan de hand van uw eigen toetsmateriaal aan de slag om uw toetsen kwalitatief te verbeteren.

Doelgroep
Docent
Gast
Docent
Floris van Blankenstein  (Onderwijskundig adviseur en onderzoeker)
Werkvorm
Training

Tentamens zijn vaak de drijvende kracht achter het curriculum. Studenten willen weten wat ze voor het tentamen moeten doen en hoe de beoordeling tot stand komt. Dat is niet verwonderlijk: zij worden immers afgerekend op het behaalde resultaat. Maar hoe staat het eigenlijk met het niveau van de tentamens zelf? Hoe zijn de vragen geformuleerd? Sluiten de vragen aan bij de cursusdoelen? Wat is de grens tussen een voldoende en een onvoldoende?

Van toetsontwikkeling tot toetsanalyse, van multiple choice vragen tot peer assessment, van formatieve tot summatieve toetsing, al uw vragen passeren de revue in deze training, uiteraard aan de hand van uw eigen toetsmateriaal. Deze training biedt ondersteuning bij uw BKO traject en is in overeenstemming met de universitaire BKO eindtermen.

We bieden deze training ook in het Engels aan.

Programma en werkwijze

De training toetsen en beoordelen bestaat uit één bijeenkomst en vier uur individuele begeleiding. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Ontwerpen en samenstellen

  Validiteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en transparantie zijn belangrijke kwaliteitseisen. Wat betekenen die begrippen? En wat kun je zelf doen om jouw toets zo valide, betrouwbaar, bruikbaar en transparant mogelijk te krijgen? In deze training maak je een ontwerp en beoordeel je de validiteit van jouw eigen toets.

  Je krijgt tips voor het verhogen van de betrouwbaarheid en transparantie van jouw toetsing en we behandelen veel voorkomende constructiefouten bij toetsvragen. Mede op basis van bestaande richtlijnen herschrijf je jouw eigen tentamenvragen. Aan het einde van de training heb je een valide toetsontwerp en een goede set tentamenvragen.
   
 • Nakijken en feedback geven 

  Een helder antwoordmodel is belangrijk om beoordelaarseffecten tegen te gaan. De vorm van het antwoordmodel hangt af van de toetsvorm. In deze training ontdek je wat verschillende beoordelaarseffecten zijn en neem je het antwoordmodel van jouw eigen toets onder de loep. We richten ons op twee soorten antwoordmodellen:
  • Het antwoordmodel voor open tentamenvragen
  • De rubric (beoordelingsmatrix) voor ‘complexere’ toetsvormen, zoals papers en presentaties.
  Met richtlijnen voor het opstellen van een antwoordmodel verbeter je jouw eigen antwoordmodel. Ook bepaal je hoe je jouw studenten formatief kunt toetsen (feedback kunt geven). Aan het einde van de training heb je een verbeterd antwoordmodel en minstens één manier bedacht waarmee je studenten formatief gaat toetsen.
   
 • Analyseren en evalueren

  Met toetsresultaten kun je analyseren hoe een toets is gemaakt en waar mogelijk fouten in de toets zaten. Een dergelijke toetsanalyse zegt mogelijk ook iets over de kwaliteit van het onderwijs. Zijn studenten wel goed voorbereid op die ene vraag die slecht werd gemaakt? Waarom onderscheidde die andere vraag niet goed tussen goede en slechte studenten?

  In deze training voer je een toetsanalyse uit en beoordeel je daarmee zowel de toets als het onderwijs. Je gebruikt hiervoor een toetsanalyse die het ICLON heeft uitgevoerd. Tijdens de training leer je wat de statistieken uit deze analyse inhouden en hoe je deze kunt interpreteren. Ook komen verschillende methoden van cesuurbepaling aan bod. Je gaat na welke methode van cesuurbepaling jij gebruikt en evalueert in hoeverre je tevreden bent met deze methode. Aan het einde van de training weet je hoe je een toetsanalyse moet interpreteren en welke methode van cesuurbepaling jij gebruikt.

Leerdoelen

 • een valide toetsontwerp maken voor de eigen toets of toetsen; 
 • heldere en eenduidige toetsvragen en/-of opdrachten construeren;
 • een transparant antwoordmodel opstellen waarmee betrouwbaar beoordeeld kan worden;
 • voor de eigen praktijk beschrijven hoe studenten formatief getoetst gaan worden;
 • een toetsanalyse interpreteren en de zak/slaaggrens van de eigen toets bepalen.

Prijs

 • Medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC: €490
 • Andere deelnemers. €650