Universiteit Leiden

nl en

Didactiek - Basis Kwalificatie Onderwijs

Ontwerpen van onderwijs

Loop in één dagdeel plus vier uur individuele begeleiding een gehele ontwerpcyclus door en (her)ontwerp uw cursus op basis van een gedegen analyse.

Doelgroep
Docent
Gast
Docent
Daan Romein  (Onderwijskundig adviseur)
Werkvorm
Training

Gaat u een nieuwe cursus ontwerpen of is een bestaande cursus toe aan een herontwerp of doorontwikkeling? Met de training ‘ontwerpen van onderwijs’ loopt u in één bijeenkomst van een dagdeel en vier uur aan individuele begeleiding de gehele ontwerpcyclus door en kunt u uw cursus (her)ontwerpen op basis van een gedegen analyse. Tijdens de bijeenkomst en begeleiding is er ruimte om ervaring uit te wisselen en feedback te krijgen op de onderdelen van uw cursusontwerp.

Deze training is in overeenstemming met de universitaire BKO eindtermen; het biedt ondersteuning bij uw BKO traject.

We bieden deze training ook in het Engels aan.

Programma - werkwijze

De training 'Ontwerpen van onderwijs' bestaat uit één bijeenkomst en vier uur individuele begeleiding 

Bijeenkomst
Aansluiting en basisontwerp 
Voor u een cursus kunt (her)ontwerpen is het belangrijk om te weten wat het nut en de relevantie van de cursus is en hoe deze aansluit op andere vakken in het curriculum. Nadat er een duidelijk beeld is over deze zaken zal er worden gekeken naar het basisontwerp aan de hand van het concept van 'constructive alignment'. Samen met de andere deelnemers ga je het basisontwerp, uitdagingen en mogelijke oplossingen voor je cursus in kaart brengen.

Individuele begeleiding
In de individuele vervolgbijeenkomsten wordt dit verder uitgewerkt samen met de trainer van de cursus.

Leerdoelen

Aan het einde van de training kan de deelnemer:

  • Concreet en meetbare leerdoelen schrijven
  • Op basis van constructive alignment het ontwerp analyseren
  • Verbetervoorstellen voor zijn/haar vak doen
  • Beschrijven hoe rekening te houden met voorkennis en –achtergrond van studenten
  • Beschrijven hoe studenten te motiveren

Prijs

  • Medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC: €490
  • Andere deelnemers: €650