Universiteit Leiden

nl en

Didactiek - Basis Kwalificatie Onderwijs

Hoor- en werkcolleges geven

Leer uw colleges te structureren, uw studenten te bereiken en activerende werkvormen en hulpmiddelen te gebruiken.

Doelgroep
Docent
Gast
Docent
Heleen Verkiel  (Onderwijskundig adviseur)
Werkvorm
Training

Wat is mijn rol als docent wanneer ik hoorcollege geef? Hoe zorg ik ervoor dat al mijn studenten daadwerkelijk werken in mijn werkgroepen? Welke activerende werkvormen en hulpmiddelen kan ik gebruiken? Wat kan ik doen om mijn studenten te motiveren? 
In deze training krijgt u handvatten, theorie en praktische oefeningen om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen.

Deze training is in overeenstemming met de universitaire BKO eindtermen; het biedt ondersteuning bij uw BKO traject.

Programma - werkwijze

De training hoor- en werkcolleges geven bestaat uit vier bijeenkomsten.

1ste bijeenkomst 
Hoe sta ik voor de groep? Hoe maak ik contact met de studenten? Hoe maak ik gebruik van de ruimte? Hoe speel ik in op wat er in de groep gebeurt en communiceer ik met mijn studenten?

2de bijeenkomst 
Hoe structureer ik mijn hoorcollege? Welke interactieve werkvormen kan ik inzetten? Hoe formuleer ik leerdoelen voor mijn college? Welke vragen kan ik stellen om mijn studenten te betrekken? Hoe maak ik gebruik van hulpmiddelen?

3de bijeenkomst 
Wat komt er kijken bij de inrichting van mijn werkgroep? Met welke werkvormen zorg  ik voor een effectieve werkgroep? Hoe motiveer ik mijn studenten? Hoe kom ik tegemoet aan verschillende voorkeursleerstijlen en fasen in een leerproces?

4de bijeenkomst 
in de vierde bijeenkomst gaan de deelnemers ieder een mini hoorcollege of werkgroep geven voor de groep. Hiervan worden video opnames gemaakt en krijgen de deelnemers mondeling en schriftelijk feedback van de trainer en mede-deelnemers.

Leerdoelen

  • gebruikmaken van houding, adem, stem, mimiek, gebaren en de ruimte; 
  • leerdoelen formuleren voor hoorcollege en werkgroep;
  • interactieve werkvormen toepassen en hulpmiddelen inzetten;
  • rekening houden met motivatie en voorkeursleerstijlen;
  • inspelen op wat er in de groep gebeurt;
  • een mini-hoorcollege en werkgroep samenstellen (opbouw, structuur en werkvormen) en geven.

In de training krijgt u mondeling feedback en worden er video-opnamen gemaakt van hetgeen u laat zien.

Prijs

  • Medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC: €500
  • Andere deelnemers: €660