Universiteit Leiden

nl en

Didactiek - Basis Kwalificatie Onderwijs

Uitvoeren van onderwijs (BKO-module )

Leer uw colleges te structureren, uw studenten te bereiken en activerende werkvormen en hulpmiddelen te gebruiken.

Doelgroep
Docent
Gast
Docent
Heleen Verkiel  (Onderwijskundig adviseur)
Werkvorm
Training

Wat is mijn rol als docent wanneer ik hoorcollege geef? Hoe zorg ik ervoor dat al mijn studenten daadwerkelijk werken in mijn werkgroepen? Welke activerende werkvormen en hulpmiddelen kan ik gebruiken? Wat kan ik doen om mijn studenten te motiveren? 
In deze training krijgt u handvatten, theorie en praktische oefeningen om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen.

Deze training biedt ondersteuning bij uw BKO-traject en is in overeenstemming met de universitaire BKO-eindtermen.

We bieden deze training ook in het Engels aan.

Programma - werkwijze

De training 'Uitvoeren van onderwijs' bestaat uit drie bijeenkomsten.

1ste bijeenkomst 
Hoe sta ik voor de groep? Hoe structureer ik mijn hoor-/werkcollege? Welke interactieve werkvormen en hulpmiddelen kan ik effectief inzetten? Welke vragen kan ik stellen om mijn studenten te betrekken? Hoe motiveer ik mijn studenten?

2de en 3de bijeenkomst 
In de tweede en derde bijeenkomst gaan de deelnemers oefenen met het geven van een mini hoorcollege of werkgroep. Hierop krijgen de deelnemers mondeling en schriftelijk feedback van de trainer en mede-deelnemers.

Leerdoelen

  • Gebruikmaken van houding, adem, stem, mimiek, gebaren en de ruimte;
  • Leerdoelen formuleren voor hoorcollege/werkgroep;
  • Interactieve werkvormen toepassen en hulpmiddelen inzetten;
  • Rekening houden met motivatie en manieren van leren;
  • Inspelen op wat er in de groep gebeurt;
  • een mini-hoorcollege/werkgroep samenstellen en geven.

Prijs

  • Medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC: €375
  • Andere deelnemers: €525

Studiebelastingsuren

8 uur opdrachten + 24 uur bijeenkomsten

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie