Universiteit Leiden

nl en

Didactiek - Toetsen en beoordelen | Examineren | Basis Kwalificatie Onderwijs

Toetsen en beoordelen (BKO-module)

Ga aan de hand van (uw eigen) toetsmateriaal aan de slag om uw toetsen kwalitatief te verbeteren

Doelgroep
Docent
Gast
Docent
Anthea Aerts  (Onderwijskundig Adviseur)
Werkvorm
Training

Tentamens zijn vaak de drijvende kracht achter het curriculum. Studenten willen weten wat ze voor het tentamen moeten doen en hoe de beoordeling tot stand komt. Dat is niet verwonderlijk: zij worden immers afgerekend op het behaalde resultaat. Maar hoe staat het eigenlijk met het niveau van de tentamens zelf? Hoe zijn de vragen geformuleerd? Sluiten de vragen aan bij de cursusdoelen? Wat is de grens tussen een voldoende en een onvoldoende?

Van toetsontwikkeling tot toetsanalyse, van multiple choice vragen tot peer assessment, van formatieve tot summatieve toetsing, al uw vragen passeren de revue in deze training, uiteraard aan de hand van uw eigen toetsmateriaal.

Deze training biedt ondersteuning bij uw BKO traject en is in overeenstemming met de universitaire BKO eindtermen.

We bieden deze training ook in het Engels aan.

Programma en werkwijze

De training 'Toetsen en beoordelen' bestaat uit twee bijeenkomsten. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Ontwerpen en samenstellen
  U krijgt tips voor het verhogen van de betrouwbaarheid en transparantie van uw toetsing en we behandelen veel voorkomende constructiefouten bij toetsvragen. Mede op basis van bestaande richtlijnen herschrijft u uw eigen tentamenvragen. Aan het einde van de training heeft u een valide toetsontwerp en een goede set tentamenvragen.
 • Nakijken en feedback geven 
  Een helder antwoordmodel is belangrijk om beoordelaarseffecten tegen te gaan. De vorm van het antwoordmodel hangt af van de toetsvorm. In deze training ontdekt u wat verschillende beoordelaarseffecten zijn en neemt u het antwoordmodel van uw eigen toets onder de loep. 
 • Analyseren en evalueren
  In deze training voert u een toetsanalyse uit en beoordeelt u daarmee zowel de toets als het onderwijs. U gebruikt hiervoor een toetsanalyse die het ICLON heeft uitgevoerd. Tijdens de training leert u wat de statistieken uit deze analyse inhouden en hoe u deze kunt interpreteren. Ook komen verschillende methoden van cesuurbepaling aan bod. U gaat na welke methode van cesuurbepaling u gebruikt en evalueert in hoeverre u tevreden bent met deze methode. Aan het einde van de training weet u hoe u een toetsanalyse moet interpreteren en welke methode van cesuurbepaling u gebruikt

Leerdoelen

 • Een valide toetsontwerp maken voor de eigen toets of toetsen;
 • Heldere en eenduidige toetsvragen en/-of opdrachten construeren;
 • Een transparant antwoordmodel opstellen waarmee betrouwbaar beoordeeld kan worden;
 • Beschrijven hoe studenten formatief getoetst gaan worden;
 • Een toetsanalyse interpreteren en de zak/slaaggrens van de eigen toets bepalen.

Prijs

 • Medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC: €250
 • Andere deelnemers: €350

Studiebelastingsuren

5 uur opdrachten + 8 uur bijeenkomsten

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie