Universiteit Leiden

nl en

Public Affairs Programma

Public affairs betreft het beïnvloeden van processen van beleid en besluitvorming. Zowel van binnen als van buiten de overheid proberen organisaties invloed uit te oefenen op die processen. Dat wordt om een aantal redenen steeds complexer.

Besluitvorming verplaatst zich ten eerste in toenemende mate naar Europees niveau, waardoor de concurrentie om invloed in de Brusselse beleidsarena’s alleen maar toeneemt. Daarnaast laat het Nederlandse politieke systeem de opkomst van allerlei single issue bewegingen zien die de concurrentie met de traditionele belangengroepen aangaan. Bovendien is de publieke opinie van toenemend belang. De publieke opinie klinkt steeds luider en wordt lastiger te voorspellen door de toegenomen assertiviteit van de burger en de dominantie van snelle media als televisie en internet bij beeldvorming. Om in deze dynamische omgeving effectief invloed uit te kunnen (blijven) oefenen, moet de public affairs professional beschikken over inzicht in politieke en bestuurlijke processen.

Vanaf 2019 is het mogelijk zelf een leergang Public Affairs samen te stellen. We bieden de verschillende onderwerpen van de leergang aan in pakketten. Naast de vertrouwde onderdelen van de leergang, zijn er ook nieuwe onderwerpen toegankelijk.

Let op: de data van het introductiepakket en het pakket Brussel en Den Haag van het voorjaar zijn veranderd. Het introductiepakket start in maart in plaats van in januari en het pakket Brussel en Den Haag is verplaatst naar mei en juni.

Uitgebreide beschrijvingen van alle onderdelen vind je hier.

Het dataoverzicht van alle onderdelen vind je hier.

 

Schematische weergave Public Affairs Programma

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie