Logo Universiteit Leiden.

nl en

Verdiepingsleergang Public Affairs en de EU

Je beschikt al over de benodigde basiskennis van de EU-wetgevingsprocessen en de instellingen in Brussel. Deze heb je in de praktijk opgedaan, of tijdens een leergang. Zoals de Europamodule van ‘Leergang Public Affairs’ of in de ‘Introductieworkshop EU en lobby’. Nu is het zaak om deze kennis daadwerkelijk in te zetten in belangenbehartiging bij EU-instellingen: start je lobby in Brussel!

In deze verdiepingsleergang gaan we aan de slag met lobbycasuïstiek en leren we hoe we effectief invloed krijgen in het Brusselse.

Je eigen lobbycasuïstiek op papier zetten en daadwerkelijk uitvoeren? Dat kan tijdens de vierdaagse verdiepingscursus Public Affairs en de EU, die in mei/juni plaatsvindt. Identificeer vooraf je lobbydossier, ontwerp je lobbystrategie en finetune deze met een deskundige. Daarna ben je klaar voor het echte werk. Ga naar Brussel en pas je strategie toe in de praktijk. Verdiep je kennis en discussieer met insiders, onder andere met jouw Europese koepel, ervaren lobbyisten en een Europarlementariër. Na deze cursus kun jij niet alleen een EU-lobby strategie opzetten maar deze ook verbinden aan je lobby thuis. Basiskennis van de Europese instellingen en de gewone besluitvormingsprocedure is een vereiste. Niet zeker of je voldoende ervaring hebt? Neem contact met ons op via learning@fgga.leidenuniv.nl t.a.v. Carola Schoor, of volg de introductiecursus de EU-Besluitvorming in Brussel.

Tijdens de verdiepingscursus Public Affairs en de EU leer je wanneer, waar en bij wie je moet aankloppen om effectief iets te bereiken in Brussel. Met wie maak je een koffie-afspraak? Naar welke events ga je? Hoe schrijf je een position paper? Wie zijn jouw bondgenoten? Je identificeert jouw lobbydossier en ontwerpt een eigen lobbystrategie, waarmee je in Brussel een eerste stap gaat zetten. Aan de hand van een casus wordt het besluitvormingsproces in de EU inzichtelijk en vergroot je jouw strategisch inzicht om dit te beïnvloeden.

Onze kerndocenten bereiden je voor op het tweedaags praktijkbezoek aan Brussel. Terug in Den Haag leer je hoe je de verbinding maakt tussen de lobby in Brussel, de lobby in Den Haag en je organisatie in Nederland.

Waarom deze leergang volgen?
De Europese Unie is niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. 'Brussel' is niet alleen als de vierde bestuurslaag van het Nederlandse openbare bestuur aan te merken maar raakt ook jouw organisatie in zowel juridische als economische zin. Om hiermee adequaat te kunnen omgaan is het van groot belang dat je je hier niet alleen bewust van bent, maar dat je ook bekwaam bent om jouw Europese belangen te behartigen.
 

Je start de cursus met een online intakegesprek met de programmaleider die met je de voorbereidende opdracht doorloopt. In deze opdracht identificeer je het lobbyonderwerp waarmee je je in deze cursus gaat bezighouden en je gaat hiermee al direct aan de slag! Je definieert niet alleen je lobbyonderwerp, maar kijkt ook of het relateert aan een van de dossiers van het werkprogramma van de Europese Commissie 2022 of 2023. Je maakt een stakeholdersanalyse van de belangrijkste Europese en Haagse stakeholders op jouw lobbysdossier. Deze analyse stuur je voor aanvang van de cursus op, en je ontvangt er meteen de eerste dag feedback op. 

Op dag één in Den Haag trapt Bernard Steunenberg van de Universiteit Leiden de cursus af met een helder overzicht hoe Brussel ‘werkt. ’ Hoeveel Europese wetgeving is er eigenlijk in Den Haag?

Daarna maken we kennis met elkaar en ieders lobbyopdracht. Kerndocenten Lodewijk Buschkens en Mendeltje van Keulen loodsen jullie door de Europese beleidscyclus aan de hand van een voorbeeldcasus. Dit voorbeeld vormt de rode draad van de cursus, omdat we die gebruiken om de kansen voor jouw organisatie op gelijkluidende dossiers op te lichten.
Vervolgens gaan we aan de slag met jouw lobbydossier. Op welke momenten wil je interveniëren én welke instrumenten en tactieken ga je hierbij inzetten? Na dag één maak je thuis twee afspraken voor gesprekken in Brussel. Eén met jouw Europese koepel en één met een stakeholder op jouw dossier. 

Drie weken later verbinden we in een tweedaags bezoek aan Brussel de theorie met de praktijk. We praten met beleidsmakers (medewerkers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Permanente Vertegenwoordiging van een van de lidstaten én EU-lobbyisten). Je leert over impact assessments, trilogen en blokkerende minderheden. 

Op dag twee in Brussel begin je met de uitvoering van jouw lobbystrategie. Een bezoek aan jouw Europese koepel of andere stakeholder brengt je op de hoogte van de laatste stand van zaken op jouw dossier Tijdens het  lobbygesprek met beleidsmaker(s), breng je zelf kennis in en bespreek je jouw zorgen en belangen.

Enkele weken later sluiten we de cursus af in Den Haag. We bediscussieren onze lobbystrategie met Marcel Hanegraaff van de Universiteit van Amsterdam, die veel onderzoek heeft gedaan over welke Brusselse lobby effectief is en welke minder.

Daarna leggen we de brug naar Nederland. Voor de meeste lobbyisten staat het Haagse speelveld los van het Europese. Dat is een gemiste kans, omdat alle EU wetgeving en fondsen worden behandeld binnen en tussen ministeries, in de Eerste en Tweede kamer en bij uitvoeringsorganisaties. Er lopen vele lijnen tussen het Nederlandse en Brusselse speelveld en Mendeltje van Keulen brengt deze samen met jou in kaart. 

Vervolgens vertelt Arianne van der Meer, die voor veel organisaties de aanpak van belangenbehartiging heeft versterkt, over de verschillende manieren waarop je Europese lobby kunt verankeren in je organisatie thuis. Want in je eentje ga je een Europees lobbytraject niet trekken – dus hoe maak je Europese public affairs duurzaam verankerd in jouw organisatie? 

Aan het einde van deze cursus heb je een gedegen Europees lobbyplan in handen en weet je waar, wanneer en hoe je in Brussel jouw belangen kunt behartigen.’

Na het deelnemen aan deze cursus weet je hoe een lobby in Brussel tot een succes te brengen. Je hebt daadwerkelijk een lobbystrategie ontworpen en een eerste stap gezet in een succesvolle lobby. Je weet wanneer, waar en bij wie moet aankloppen om effectief iets te bereiken in Brussel. Je hebt je inzicht in de Brusselse besluitvorming verdiept en je contacten in Brussel uitgebreid. Ten slotte, weet je hoe je de verbinding kunt maken tussen de lobby in Brussel, je lobby in den Haag en je organisatie in Nederland.

Het docentencorps bestaat uit een mix van wetenschappers en ervaren praktijkdeskundigen om zowel academische diepte als toepassingsgerichtheid te bewerkstelligen. 

Onze docenten zijn gerenommeerde deskundigen op het gebied van European Affairs:

  • Mendeltje van Keulen, lector Europa aan de Haagse Hogeschool, spreekt en schrijft dagelijks over het ‘retourtje Brussel’ van professionals en organisaties;
  • Lodewijk Buschkens, zeer ervaren European Affairs specialist gevestigd in Brussel;
  • Bernard Steunenberg, hoogleraar Bestuurskunde gespecialiseerd in EU beleid;
  • Marcel Hanegraaff, universitair docent politicologie met een focus op EU belangenbehartiging;
  • Arianne van der Meer, zeer ervaren European Affairs specialist gevestigd in Nederland. 
  • Je hebt al een goede basiskennis van de EU, bijvoorbeeld doordat u hebt deelgenomen aan de Leergang Public Affairs of de introductiecursus ‘EU-besluitvorming in Brussel’. Je wil je EU-basiskennis verdiepen en/of wil onder begeleiding aan de slag met een lobbycasus bij de EU.
  • Je bent in het dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
  • Je werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker.
  • Je functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau.
  • Je beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.

Kosten: € 3.795,- 

Inclusief lunches, 1 diner en 1 overnachting met ontbijt in Brussel. Vervoer van en naar Brussel is op eigen gelegenheid en voor eigen rekening.

Voor vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning

E: learning@fgga.leidenuniv.nl
T: 070 800 9504

Deze website maakt gebruik van cookies.