Logo Universiteit Leiden.

nl en

Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit (PBS) is een begrip dat herkenning maar soms ook irritatie oproept onder ambtenaren. Tegelijkertijd zal niemand ontkennen dat het een ambtelijke kerncompetentie is die alleen maar in belang toeneemt.

In tijden van politieke polarisatie en groeiende toetreding tot het politieke spectrum van nieuwe en onconventionele politieke bewegingen die bestuurders en volksvertegenwoordigers leveren, zal op dat vlak immers meer van ambtenaren worden gevraagd. Maar wat is politieke sensitiviteit dan precies? Welke skills en activiteiten behelst PBS eigenlijk? Hoe voorkom je dat sensitiviteit doorslaat en resulteert in teveel loyaliteit en zelfs gehoorzaamheid? Moeten ambtenaren niet juist frank en vrij hun politieke bazen van stevige adviezen voorzien? Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens deze 4 dagdelen. Discussies zullen op het scherpst van de snede worden gevoerd, op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktijkvoorbeelden en de ervaringen van deelnemers.

Het programma zal online worden aangeboden van 9:30 – 13:00.

Kerndocent: Professor dr. Zeger van der Wal

  • U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
  • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker.
  • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau.
  • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.

Locatie: Online van 9:30-13:00 uur

Data: voorjaar 2021:
1,2,8 en 9 februari


Tarief: € 1150,- Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Updates Coronavirus CPL

Klik hier

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op learning@fgga.leidenuniv.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies.