Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leergang Public Affairs door Gemeenten 2022: “Grip op transities”

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zullen de nieuwe colleges van B&W weer vol energie aan de slag gaan. De opgaven op het bord van de gemeenten zijn complexer dan ooit: de energietransitie, alle mensen aan het werk, de omgevingswet, de zorg en de inburgering, ondermijning, het wantrouwen tegen de overheid, de tweedeling, de enorme woningbouwopgave.

Hoe kun je als strategisch beleidsexpert die energie optimaal inzetten, zodat het daadwerkelijk iets oplevert? Hoe zorg je ervoor dat het niet bij praten en afstemmen blijft? Iedereen heeft de mond vol van samenwerking: met de regio, met de maatschappelijke stakeholders en bedrijven, met de lokale inwoners. Hoe geef je de samenwerking zo vorm dat het resultaten oplevert? Hoe activeer en beïnvloed je de Haagse ambtenaren en politici om de steun te verwerven voor de eigen plannen?   
 
Deze leergang biedt de nieuwste inzichten en instrumenten om in de turbulente context je plannen te verwezenlijken:

 • concrete stappen om vaart geven aan beïnvloeding van Den Haag en de provincie  
 • maatschappelijke partners betrekken op een bewegend speelveld 
 • de goede tafels voor overleg met stakeholders kiezen
 • uw bestuurder adviseren over uitvoerbare acties: wat te doen  
 • met uw collega’s wendbaar samenwerken
 • weet de bestuurder de eigen rol te pakken?
 • ontmoetingen met stakeholders organiseren 
 • uw eigen persoon voorop stellen en uw hoofd boven water houden, terwijl de waan van de dag regeer

Bedoeld voor: strategen van gemeenten, regio’s en provincies, beleidsexperts, programmamanagers, bestuurs- en communicatie- en public-affairsadviseurs. Kortom, iedereen bij overheden die veel contact heeft met stakeholders, lokaal, regionaal en landelijk.   

Na afloop van de leergang:

 • Heeft u de nieuwste inzichten voor het vergroten van de beïnvloedingskracht van uw gemeente of regio.
 • Heeft een aanpak voor de opdrachten uit uw praktijk.
 • Weet u wat u kan doen om in te spelen op het speelveld van stakeholders.  
 • Bent u in staat de trends in public affairs, communicatie en stakeholderstrategie toe te passen in uw praktijk
 • Weet u hoe u de lobby- en communicatie-instrumenten kunt inzetten. 
 • Weet u hoe u de Haagse deuren voor uw gemeente kunt openen en de Haagse beslissers u van harte welkom heten. 
 • Weet u hoe u het interne samenspel met uw bestuurders en collega’s van vele disciplines vormgeeft.
 • Weet u hoe u uw uitvoeringskracht kan vergroten. 

De leergang wordt begeleid door Jur de Haan en Erik van Venetië. Zij adviseren colleges van B&W en hun ambtelijke ondersteuners over hun public-affairsstrategie, hun lobbyactiviteiten en de interne organisatie daarvan. Daarnaast geven zij incompany cursussen en workshops. Zij publiceerden boeken over de gemeentelijke public affairs en het interne samenspel: Door Haagse ogen (2018), De tango van wethouder en ambtenaar (2016) en Ik en mijn wethouder (2015). Eerder gaven zij de cursus Strategisch Positioneren en lobby aan enkele honderden gemeenteambtenaren.

Jur de Haan is senior beleids- en public-affairsadviseur bij Zunderdorp Beleidsadvies en Management. Hij voert advies- en onderzoeksopdrachten uit voor gemeenten, provincies en brancheorganisaties. Hij geeft cursussen en masterclasses over de samenwerking in het publieke domein.

Erik van Venetië adviseert en traint overheden, bedrijven, brancheorganisaties en verenigingen op het gebied van public affairs en communicatiestrategie. Hij is associé van Berenschot, schrijft blogs op hetgrotelobbyen.nl en hij is kerndocent in het Public Affairs programma van het Centre for Professional Learning. Hij geeft de masterclass ‘De Nieuwe PA-Professional’. Samen met de Universiteit Leiden onderzoekt hij nieuwe ontwikkelingen in de public affairs. Hij is co-auteur van Public affairs in maatschappelijk perspectief en van Het Grote Lobbyboek.

 

Data voorjaar 2022

Module 1: 11 en 12 april
Module 2: 9 en 10 mei
Module 3: 13 en 14 juni

Prijs

€ 2995,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is incl. literatuur.

Voor vragen over deze leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
'Lobbyen in gemeenteland? Dit is dé leergang voor tools, theorie en het opbouwen van je netwerk' - (deelnemer aan de leergang 2020)
Deze website maakt gebruik van cookies.