Logo Universiteit Leiden.

nl en

- Pakket B Context en Media

Doelgroep 

 • U houdt zich in uw dagelijks werk bezig met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
 • U werkt bijvoorbeeld als: lobbyist, communicatieadviseur, manager public affairs, coördinator belangenbehartiging, issue manager, woordvoerder of beleidsmedewerker.
 • U functioneert op HBO of wetenschappelijk niveau.
 • U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring.

Leerdoelen

 • Verschillende manieren van lobbyen
 • Interne lobby
 • Zicht op interne uitdagingen
 • Toepassen van instrumenten in omgang met de media
 • Ervaringen uitwisselen met een parlementair journalist
 • Framen & spinnen
 • Medialogica
 • Invloed van medialogica op het politiek bedrijf

Public affairs speelt zich af op een constant veranderend speelveld. Als PA-professional dient u van alle markten thuis te zijn en deze speelvelden te kennen en te kunnen bespelen. Het begint bij het thuisfront: uw interne lobby is het allerbelangrijkst. Wanneer u intern de zaken niet op orde heeft, dan kunt u buiten uw organisatie weinig bereiken. U gaat samen met een ervaren public affairs manager op zoek naar hoe u uw positie intern kunt versterken. Ook is er uitgebreid aandacht voor andere manieren van lobbyen. Wat kunnen we leren van meer activistische manieren van public affairs bedrijven? Hierbij draait het niet om het aangaan van een confrontatie met het betreffende overheidsorgaan, maar om een aanpak die ruimte biedt voor samenwerkingsmogelijkheden.

In deze module staat de dagelijkse praktijk van public affairs ten opzichte van de media centraal. U maakt kennis met een aantal instrumenten van public affairs die u in het dagelijks werk kunt inzetten. Een van die thema’s is framen en spinnen. Op welke manier kunt u de boodschap het beste brengen? Welke draai kunt u er aan geven? Onder leiding van een ervaren professional leert u de fijne kneepjes van het communicatie-vak en leert u de ander met behulp van goed gekozen frames te overtuigen. De media en de publieke opinie spelen een belangrijke rol in relatie tot public affairs. Dit geldt voor zowel traditionele als nieuwe media. Zo zijn redacties van kranten en tijdschriften ontvankelijk voor de bevindingen van onderzoeksrapporten en het strategisch lekken van informatie. Televisie, radio en social media bieden mogelijkheden om grote groepen mensen rechtstreeks te bereiken. Vanuit verschillende invalshoeken wordt de relatie tussen public affairs en de verschillende media belicht.

 • Erik van Venetië, public affairs adviseur en onderzoeker
 • Wytske de Pater-Postma, zelfstandig adviseur Public Affairs en kandidaat Tweede Kamerlid voor het CDA
 • Jeroen van Dommelen,
 • Rien Fraanje, directeur Raad voor het openbaar bestuur en journalist bij de StaatsCourant
 • Friso Fennema, Directeur Communicatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en voormalig woordvoerder van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naast de basisliteratuur ontvangt u van ons bij elk pakket een boekenbudget dat u naar eigen interesse kunt besteden aan boeken aansluitend op de thema’s van het pakket. Eveneens plaatsen wij aanvullende literatuur op de digitale leeromgeving.

 • Prijs: € 1995,- Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief literatuur en lunches.
 • Maximum aantal deelnemers 22
 • Data
  • M1: Maandag 8 en dinsdag 9 april 2019 M2: 13 en 14 mei 2019
  • M1: Maandag 4 en dinsdag 5 november 2019 M2: 26 en 27 november 2019
 • Locatie: Schouwburgstraat 1 Den Haag
 • Inschrijving

  Link naar inschrijfformulier

 • Aanvullende masterclasses
  • B1: De Nieuwe PA-Professional, link
 • Andere pakketten

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie