Logo Universiteit Leiden.

nl en

Introductiepakket

Introductiemodule

Tijdens de introductiemodule maakt u kennis met uw medecursisten en staat de dagelijkse praktijk van public affairs en het lobbyen centraal. We starten vanuit een heldere definitie op public affairs. U krijgt meer inzicht in de positie, het netwerk en de aanpak van de PA-professional. Bovendien krijgt u veel voorbeelden uit de praktijk te zien van do's en dont’s.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de introductiemodule of een verdiepingspakket voert u een persoonlijk intakegesprek van ongeveer 45 minuten met de programmaleider. U bereidt dit gesprek voor door een formulier in te vullen dat u tijdens de intake bespreekt. Tijdens dit gesprek komen uw leerdoelen aan bod en licht u toe wat u van de leergang verwacht.

Het intakegesprek is niet bedoeld om te beoordelen of dit de juiste opleiding voor u is. Als hierover twijfel bestaat, neem dan voorafgaand aan uw inschrijving contact op met de programmaleider.

Intervisie

Peter van Keulen

 

Peter van Keulen, directeur Public Matters, consultant en oprichter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BvPA)

Prof. dr. Arco Timmermans

prof. dr. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar public affairs Universiteit Leiden

Bij het introductiepakket ontvangt u een handboek, dat u gedurende de hele leergang als naslagwerk kunt gebruiken.

Naast de basisliteratuur ontvangt u van ons bij elk pakket een boekenbudget dat u naar eigen interesse kunt besteden aan boeken aansluitend op de thema’s van het pakket. Eveneens plaatsen wij aanvullende literatuur op de digitale leeromgeving.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie