Logo Universiteit Leiden.

nl en

Programma

In gesprek met (inter)nationale wetenschappers en in ontmoeting met ervaren publieke leiders vanuit verschillende sectoren daagt het CPM Program deelnemers uit om hedendaagse leiderschapsdilemma’s en complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit een ander perspectief te bekijken en aan te pakken. Om zo hun leiderschap succesvol richting te kunnen blijven geven, nu en met het oog op de toekomst. 

Actuele dilemma’s uit de praktijk vormen het uitgangspunt van het programma. Gedurende het programma werken de deelnemers aan een eigen, doorlopende casus, die vanuit de eigen organisatie kan worden ingebracht. (Inter)nationale gastsprekers en aansprekende docenten delen met verschillende achtergronden de laatste kennis en inzichten rondom publiek leiderschap.  Aan de hand van interactieve colleges, groepsdiscussies en individuele - en groepsreflectie en -opdrachten vertalen de deelnemers de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden naar de eigen werkpraktijk. Je onderzoekt hoe concrete vraagstukken samenhangen met andere vraagstukken binnen jouw organisatie en daarbuiten, nationaal en Europees. In dialoog met de docenten en elkaar ontdek je de verbindingen tussen de theorie, de eigen praktijk en de praktijk van anderen.
 

Het programma is opgebouwd uit vier leerlijnen, namelijk:

Je krijgt een wetenschappelijk overzicht én duiding van de actuele ontwikkelingen op het gebied van publiek leiderschap in wetenschap en praktijk. Daarbij is ook uitgebreid aandacht voor de uitwerking van deze ontwikkelingen op de aanpak van de verschillende maatschappelijke opgaven binnen de  werkpraktijk van jouw organisatie en die van andere deelnemers.   

Je werkt in de vorm van een ‘CPM Capstone Project’ onder begeleiding van onze docenten doorlopend aan een door jouw organisatie ingebracht strategisch vraagstuk. Tijdens colleges en aan de hand van korte opdrachten reflecteer je op de uitdagingen die dit vraagstuk met zich meebrengt. De nieuw verworven kennis en inzichten gebruik je als bouwstenen voor jouw ‘Capstone Project’ dat jij aan het einde van het CPM programma aan jouw organisatie oplevert en presenteert.  Op die manier landt jouw kennis weer in de praktijk en verrijk jij jouw organisatie met opbrengsten jouw ontwikkeling. 

Aan de hand van theorie en oefeningen over groepsdynamiek neem je regelmatig je eigen ontwikkelingsproces als groep onder de loep. Je krijgt inzicht in hoe een beter begrip van groepsdynamiek kan helpen de effectiviteit van samenwerken te vergroten. Door met elkaar stil te staan bij de verschillende fasen van ontwikkeling die je als groep door maakt, leer je de dynamiek van je team in je eigen werkpraktijk herkennen zodat je daar effectief op kan interveniëren.  

Gedurende het programma reflecteer je regelmatig op jouw eigen rol en werk als professional en als deelnemer. Je gaat in gesprek over de vraag hoe jij je persoonlijke impact kan vergroten en de dilemma’s en uitdagingen die je daarbij tegen komt. Met behulp van peer-coaching en persoonlijke begeleiding door een CPM coach breng je jouw individual learning journey in kaart en leer je aan de hand van het model van de Reis van de Held het verhaal van jouw persoonlijke leiderschap zichtbaar te maken. 

Deze website maakt gebruik van cookies.