Universiteit Leiden

nl en

Zonder ons onderzoek is Nederland in gevaar

Bezuinigen en beboeten: dat is wat het nieuwe kabinet voorstelt. Dat het desastreuze gevolgen gaat hebben vereist geen academisch onderzoek.

Het nieuwe kabinet dreigt bijna een miljard euro te bezuinigen op het hoger onderwijs. Dit brengt niet alleen het werk op de universiteit in gevaar, dit is een ramp voor Nederland zelf. De geplande langstudeerboete en andere financiële maatregelen zullen studenten zwaar treffen en de toegankelijkheid van onderwijs verminderen. Zij zijn de leraren, handelaren, beleidsmakers, journalisten, gezondheidsmedewerkers en meer van de toekomst! Het onderzoek dat aan de universiteit gedaan wordt is van groot belang voor Nederland en de Nederlandse welvaart.

Het belang van ons onderzoek

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bezuinigen op Koreastudies is bezuinigen op de Nederlandse toekomst

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Leren uit het verleden om onszelf en anderen verder te helpen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Kennis over Rusland en de regio is cruciaal voor regeringsbeleid in oorlogstijd

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Unieke kennis over kinderrechten geeft Nederland een internationale voortrekkersrol

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Onderzoek naar verbeteringen van behandelingen in de GGZ

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Onderzoek naar literatuur laat ons zien waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bijdragen aan regeringsbeleid: hoe ons te positioneren inzake China en technologische ontwikkelingen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Innovatie werkt het best in omgevingen waar veel kennis circuleert

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Elkaar vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden leren kennen is noodzakelijk om één samenleving te blijven vormen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Mondiale positie door kennis van Afrikaanse, Chinese, Indiaase, Koreaanse en Perzische filosofie

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Betrouwbare kennis over het Midden-Oosten leveren aan de landelijke media, en dus aan jou

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Democratie is mensenwerk; hoe we met elkaar, ondanks verschillen, samen tot oplossingen kunnen komen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Streven naar een veiligere samenleving door onderzoek naar preventie van seksueel geweld

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Kennis over postkoloniale migratie leert ons onze samenleving en onze relatie met het buitenland kennen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Kennis over talen, culturen en leren is cruciaal voor sociale en economische welvaart

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Het is belangrijk voor Nederland het gesprek over Islam op goed niveau gaande te houden

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Kennis van mensen wereldwijd bevordert begrip en draagt bij aan een vreedzamere, respectvollere wereld

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Kennis van het Frans en Frankrijk helpt ons - zeker na Brexit- onze vooraanstaande positie te behouden

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Nadenken over wezenlijke vragen rond bijv. AI, gezondheid of economie is geen luxe, maar keiharde noodzaak

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Hoe Chinese uitgevers buitenlandse boeken selecteren om te vertalen naar het Chinees

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Behandelingen voor angsproblemen helpen jonge kinderen een gezonde en gelukkige toekomst tegemoet te gaan

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Naast natuurkunde heeft Nederland ook de geesteswetenschappen nodig om na te denken over wat voor land we willen zijn

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Wetenschap helpt bepalen wat werkt bij uitdagingen in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Ons onderzoek naar het begrijpen van gezinsomstandigheden, zoals geweld, of de toeslagenaffaire, helpt de kansengelijkheid in onze samenleving te versterken

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Onderzoek naar eetpatronen in de strijd tegen overgewicht is in lijn met het hoofdlijnenakkoord over gezondheid en zorgvraag

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Het is van groot belang dat onze expertise over internationaal recht hier, in Den Haag, met internationaal gerechtshof en -strafhof behouden blijft

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Het Nederlandse universitaire systeem trekt buitenlandse experts aan die studenten in Nederland vraagstukken in bijvoorbeeld Oost-Azië leert helpen oplossen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Weten hoe landen over elkaar denken helpt Nederland zijn context begrijpen en buitenlandbeleid vorm te geven

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Trots op ons land met zijn koloniaal verleden dat bereid is kritisch naar zichzelf te kijken

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bijvoorbeeld de taal en cultuur van Japan -de vierde economie- bestuderen helpt ons onze plek in de wereld beter te begrijpen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Onderwijs en onderzoek naar desinformatie, vertrouwen en nieuwschecken, in tijden van AI maakt Nederland beter bestand tegen manipulatie

Stop de catastrofale bezuinigingen op universiteiten!

Met grote zorg en urgentie nodigt een groeiende groep wetenschappers van Universiteit Leiden je uit voor een kort betoog tijdens lunchtijd als onderdeel van onze flitscampagne in het kader van "Stop de Catastrofale Bezuinigingen op Universiteiten!" Het college van bestuur van onze universiteit steunt deze campagne van harte.

De geplande bezuinigingen op universiteiten zijn verwoestend en dreigen essentiële opleidingen, faculteiten en zelfs hele universiteiten te laten verdwijnen. Dit zal cruciale kennis en inzichten voor de Nederlandse maatschappij vernietigen, nu en in de toekomst. 

Doel van de campagne: we willen beleidsmakers, journalisten, Kamerleden en het algemene publiek informeren over de verwoestende impact van deze bezuinigingen en hen mobiliseren om actie te ondernemen. 

Lunchtalks: onder lunchtijd zullen wetenschappers in slechts 15 minuten de noodzaak van hun vakgebied toelichten en uitleggen waarom hun onderzoek van onschatbare waarde is voor de maatschappij. Ingaand op de kernvragen: 
- Waarom moet de maatschappij jouw werk financieren? 
- Wat verliest Nederland als dit onderzoek verdwijnt? 
Na de presentaties is er ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de sprekers. 

Zegt het voort: naast de lunchtalks lanceren we een reeks video's waarin wetenschappers de waarde van hun onderzoek uitleggen en wat er verloren gaat bij bezuinigingen. Deze video's zullen zo breed mogelijk worden verspreid via sociale media. Help ons door deze video's te delen en de boodschap te verspreiden. 

Jullie aanwezigheid en steun zijn van groot belang. Samen kunnen we het verschil maken! 

Onze sprekers

Miko Flohr

Universitair docent Oude Geschiedenis

Donderdag 27 juni - 12:00 uur

Larissa van den Herik

Hoogleraar Internationaal Publiekrecht

Donderdag 27 juni - 12:30 uur

Ethan Mark

Universitair hoofddocent Moderne Japanse Geschiedenis

Vrijdag 28 juni - 12:00 uur

Jacqueline Hylkema

Universitair Docent Cultuurgeschiedenis

Vrijdag 28 juni - 12:00 uur

Hilde van Meegdenburg

Universitair Docent Internationale Betrekkingen

Dinsdag 2 juli - 12:15 uur

Carolien Stolte

Universitair Hoofddocent Geschiedenis van Zuid-Azië

Dinsdag 2 juli - 12:15 uur

Jelle Bruning

Universitair docent Midden-Oosten Studies / Arabisch

Dinsdag 2 juli - 12:30 uur

Tony van der Togt

Buitenpromovendus Instituut voor Geschiedenis

Woensdag 3 juli - 12:30 uur

Vincent Brussee

Promovendus China Studies

Woensdag 3 juli - 12:15 uur

Vanessa Mak

Wetenschappelijk directeur / hoogleraar Burgerlijk Recht

Donderdag 4 juli - 12:15 uur

Claire Weeda

Onderwijsdirecteur / universitair docent

Donderdag 4 juli - 12:30 uur

Peter Bisschop

Hoogleraar Sanskriet en oude culturen van Zuid-Azië

Vrijdag 5 juli - 12:15 uur

Remco Breuker

Over het belang van Geesteswetenschappen

Maandag 8 juli - 12:15 uur

Rogier Creemers

universitair docent moderne chinese studies

Dinsdag 9 juli - 12:15 uur

Nivja de Jong

Hoogleraar Tweedetaalverwerving en didactiek

Dinsdag 9 juli - 12:30 uur

Marloes van Noorloos

Universitair Hoofddocent straf- en strafprocesrecht

Dinsdag 9 juli - 12:30 uur

Christoph Pieper

Universitair docent Latijnse taal en literatuur

Woensdag 10 juli - 12:30 uur

Maaike Warnaar

Universitair Docent Midden-Oostenstudies

Woensdag 10 juli - 12:15 uur

Andrea Evers

Hoogleraar Gezondheidspsychologie

Woensdag 10 juli - 12:30 uur

Flora Smit

Promovendus Korea Studies

Woensdag 10 juli - 12:15 uur

Mark Rutgers

Decaan en Hoogleraar Sociale Filosofie

Woensdag 10 juli - 12.00 uur

Elmer Veldkamp

Universitair docent Korea Studies

Donderdag 11 juli - 12:15 uur

Martin Baasten

Docent Hebreeuws

Donderdag 11 juli - 12:30 uur

Michel Michaloliakos

Docent Bestuurskunde

Donderdag 11 juli - 12:15 uur

Angus Mol

Universitair hoofddocent digital approaches in history

Donderdag 11 juli - 12:30 uur

Trots op kennis, cultuur, scholen, handel, gezondheidszorg, recht, democratie en vrijheid in Nederland!

Bij ons leer je de wereld kennen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.