Logo Universiteit Leiden.

nl en

Gebruikte woorden

We gebruiken in ons onderzoek woorden die mensen soms onduidelijk of vervelend vinden. Het zijn woorden die gebruikt worden voor groepen mensen in Nederland. We leggen graag uit waarom we ze gebruiken en wat ze betekenen.

Waarom wij deze woorden gebruiken

Er zijn veel verschillende woorden voor groepen in Nederland. Vroeger werden allochtoon en autochtoon veel gebruikt. Nu gebruiken onderzoekers die woorden niet meer. Veel mensen vonden het woord allochtoon negatief. Nu zeggen onderzoekers vaak mensen met een migratieachtergrond. Dit betekent hetzelfde als allochtoon. Daarom vinden sommige mensen dat ook een vervelend woord. Het Centraal Bureau voor Statistiek doet veel onderzoek voor de overheid en zij gebruiken de migratieachtergrond om mensen in groepen in te delen. Dit onderzoek wordt door de overheid gebruikt om beleid en beslissingen te maken. De migratieachtergrond van kinderen en hun ouders wordt bijvoorbeeld gebruikt om te bepalen of een school meer geld krijgt van de overheid.

Wat deze woorden betekenen

Allochtoon – Vroeger werd iemand met een migratieachtergrond allochtoon genoemd.

Autochtoon – Iemand die in Nederland geboren is, en waarvan de ouders en opa’s en oma’s in Nederland zijn geboren.

Etniciteit – Mensen die een groep vormen omdat zij dezelfde afkomst en achtergrond hebben, hebben dezelfde etniciteit. Er horen allerlei kenmerken bij etniciteit, bijvoorbeeld het land waar iemand geboren is, de huidskleur en de moedertaal. Deze kenmerken samen worden ook wel etnische achtergrond genoemd.

Migratieachtergrond – Mensen met een migratieachtergrond zijn niet in Nederland geboren. Er zijn mensen met een westerse migratieachtergrond. Zij zijn bijvoorbeeld in Bulgarije geboren. Er zijn ook mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Zij zijn bijvoorbeeld in Turkije of Marokko geboren.

Iemand die zelf in Nederland geboren is kan ook een migratieachtergrond hebben. Als iemands ouders in het buitenland geboren zijn, wordt dat een tweede generatie migratieachtergrond genoemd. Als de grootouders in het buitenland geboren zijn, wordt dat een derde generatie migratieachtergrond genoemd.

In ons onderzoek mogen ook geadopteerde kinderen, die niet in Nederland geboren zijn, meedoen. Zij kunnen gezien worden als een eerste generatie migrant, ongeacht wat de achtergrond van de ouders is. De achtergrond van de ouders nemen wij mee in het onderzoek. 

Ons onderzoek gaat over migratieachtergrond en etniciteit. Met de meerderheids- & minderheidsgroep bedoelen we verschillende groepen mensen die dezelfde etnische achtergrond hebben.

Meerderheidsgroep – De meerderheidsgroep is de grootste groep in Nederland. Dit zijn mensen met een witte huidskleur en van wie de ouders en opa’s en oma’s in Nederland zijn geboren.

Minderheidsgroep – Alle groepen mensen die niet bij de meerderheidsgroep horen. Bijvoorbeeld mensen met een bruine of zwarte huidskleur. Of mensen die in Polen geboren zijn. Er zijn heel veel verschillende groepen. Mensen kunnen ook bij meerdere minderheidsgroepen tegelijk horen. Deze groepen zijn kleiner dan de meerderheidsgroep. Het woord minder heeft dus niks met waarde te maken.

 
Deze website maakt gebruik van cookies.