Logo Universiteit Leiden.

nl en

Achtergrond

We leggen hier uit waarom we dit onderzoek doen.

Waarom we dit onderzoek doen

We gebruiken in ons onderzoek woorden die mensen soms onduidelijk of vervelend vinden. We leggen graag uit wat deze woorden betekenen en waarom we ze gebruiken. U kunt op de gele woorden klikken om naar de uitleg te gaan.


Er wordt al lang onderzoek gedaan naar verschillen tussen kinderen op school. Bijvoorbeeld naar verschillen tussen kinderen met een migratieachtergrond en kinderen zonder migratieachtergrond. Vroeger werd dat allochtoon en autochtoon genoemd. Uit een onderzoek in 2019 bleek dat kinderen met een migratieachtergrond in Nederland vaker het gevoel hebben dat de leerkracht hen niet eerlijk behandelt. Er is ook onderzoek gedaan naar de score op de Cito-toets en het advies voor de middelbare school. Sommige onderzoekers zeggen dat kinderen met een migratieachtergrond een te laag advies krijgen van de leerkracht. Andere onderzoekers zeggen dat dat niet klopt. Zij zeggen dat er geen verschil is, of dat het verschil ergens anders door komt, zoals de opleiding van de ouders. Na 40 jaar onderzoek zijn de onderzoekers het nog niet met elkaar eens.

Er zijn ook onderzoekers die denken dat kinderen met een migratieachtergrond onderpresteren, dat betekent dat het advies dat ze krijgen wel past bij wat ze in hun werk op school laten zien, maar dat ze eigenlijk meer kunnen. Het zou kunnen dat dat gebeurt als de leerkracht te lage verwachtingen heeft van een kind. Bijvoorbeeld van een kind met een migratieachtergrond, of van jongens. De leerkracht doet dat meestal niet expres, het gaat onbewust. Mensen weten vaak niet welke vooroordelen en verwachtingen ze hebben.

Wij willen de verwachtingen en beoordelingen van leerkrachten onderzoeken. We bekijken of er verschillen zijn tussen rapporten van kinderen uit verschillende groepen. We kijken niet naar de cijfers, maar naar de tekst die de leerkracht over het kind schrijft. Die tekst kan ons helpen om beter te begrijpen wat de verwachtingen van leerkrachten zijn.  Daarom zoeken we rapporten waarop de leerkracht een tekstje over uw kind heeft geschreven.

Kinderen met een Nederlandse achtergrond

Kinderen waarvan de ouders en grootouders in Nederland geboren zijn, hebben een Nederlandse achtergrond. Naast dit rapportenonderzoek werkt ons onderzoeksteam aan een groot onderzoeksproject waaraan gezinnen met een Nederlandse achtergrond meewerken. Van deze onderzoeksgroep hebben wij ook basisschoolrapporten gekregen. Deze groep is al compleet, daarom zoeken we op dit moment alleen rapporten van kinderen met een migratieachtergrond

Na het onderzoek

We hopen dat we in het voorjaar van 2022 klaar zijn met het onderzoek. Als u dat wilt, krijgt u dan een nieuwsbrief waarin we vertellen wat we gevonden hebben. We zetten ook een verslag van het onderzoek op deze website.

Soms komt een onderzoek in het nieuws. Het zou kunnen dat het onderzoek in de krant of op TV komt. We doen altijd ons best om ons onderzoek zo goed mogelijk te beschrijven. Helaas wordt onderzoek soms verkeerd uitgelegd in de media. Wij willen bijdragen aan gelijke kansen voor alle kinderen in het onderwijs. Als het onderzoek niet goed wordt uitgelegd, kan het de verschillen tussen kinderen juist groter maken. Dit is een risico dat wij niet helemaal kunnen voorkomen. Daarom willen we dit van tevoren aan u vertellen, zodat u goed kunt nadenken over het meedoen.

Deze website maakt gebruik van cookies.