Universiteit Leiden

nl en

Draag bij

De Universiteit Leiden is dankbaar voor de steun die ze krijgt. We hopen ook in de toekomst een beroep te mogen doen op iedereen die ons een warm hart toedraagt. Er zijn diverse manieren waarop u als alumnus of als anderszins betrokkene de Universiteit Leiden kunt steunen. Door uw netwerk open te stellen, stages of vacatures te delen, jonge alumni te coachen of de universiteit financieel te ondersteunen. U kunt ook helpen als vrijwilliger, of door als organisatie samen te werken met de universiteit.

De steun van alumni voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs is van cruciaal belang. Met uw steun werken onderzoekers aan de Universiteit Leiden aan innovatieve projecten, zetten de wetenschappers van de toekomst hun eerste stap op de academische ladder en organiseren studenten bijzondere activiteiten. Het Leids Universiteits Fonds (LUF) is hét fonds dat zich inzet voor de Universiteit Leiden. Met uw gift laat u ambities tot bloei komen!

Uw steun heeft impact

Uw steun draagt bij aan oplossingen voor urgente en complexe maatschappelijke vraagstukken. Help onze onderzoekers en studenten tot vernieuwende inzichten te komen, binnen onze vrije en onafhankelijke universiteit. Omdat de universiteit slechts een deel van alle onderzoek kan financieren, hoe veelbelovend ook, creëert uw bijdrage de mogelijkheid tot meer wetenschappelijk onderzoek. Naast onderzoek is onderwijs de belangrijkste kerntaak van de universiteit. De basisfinanciering is echter niet voldoende om alles te financieren dat de universiteit zou willen bieden. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld studenten in (financiële) nood en beurzen voor excellente studenten. Hiernaast heeft de universiteit bijzondere erfgoedcollecties uit het verleden in haar bezit. Deze zijn, nu en in de toekomst, van grote waarde voor maatschappij, onderwijs en onderzoek.

Met uw bijdrage steunt u de projecten die u zélf belangrijk vindt en waarvan u persoonlijk op de hoogte wordt gehouden. Helpt u ons om wetenschappelijk onderzoek, internationale studiereizen en bijzondere leerstoelen mogelijk te maken?

Hoe kunt u ons steunen?

Kiest u voor een éénmalige gift of een fiscaal-gunstige periodieke schenking?  Of zou u graag een eigen Fonds op Naam willen instellen? Alles is mogelijk. Op de website van het Leids Universiteits Fonds staat alle informatie over hoe u kan bijdragen en hoe wij u kunnen helpen bij uw keuze.

Sleuteldragers

Sleuteldragers vormen een hecht netwerk van betrokken alumni die de Universiteit Leiden een warm hart toedragen. Naast innovatieve onderzoeks- en onderwijsprojecten leveren Sleuteldragers een essentiële bijdrage aan de persoonlijke en academische ontwikkeling van onderzoekers en studenten. 

Voor Sleuteldragers worden jaarlijks evenementen georganiseerd zoals lezingen, debatten, bezoeken aan besloten collecties of een rondleiding met thema door de Hortus. Sleuteldragers dragen bij aan vernieuwende wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijs- projecten door gedurende minimaal vijf jaar een bedrag van tenminste € 500,- (€ 750,- voor echtparen) jaarlijks te schenken middels een periodieke schenkingsovereenkomst.

Als Sleuteldrager ontvangt u uitnodigingen voor:

•    de jaarlijkse evenementen voor Sleuteldragers 
•    de dies natalis voor alumni op de eerste zaterdag na 8 februari
•    speciale borrels en lezingen zoals een (politiek) debat of museumbezoek
•    het jaarlijkse Sleuteldragersdiner 

Het Leids Universiteits Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), uw gift wordt niet belast en gaat volledig naar het door u te bepalen doel. Uw gift kan voor u aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting. U kunt het Leids Universiteits Fonds ook in uw testament opnemen. Het LUF is vrijgesteld van erfbelasting over verkrijgingen uit testamentaire bepalingen.

Geef vandaag nog voor een project van uw keuze

De bouw van een quantumcomputer, complexe ziektes genezen met onderzoek naar gekweekte organen, onderzoek naar terrorisme, het digitaliseren van unieke manuscripten en deze ontsluiten voor de gehele wereld. Leidse onderzoekers hebben uw steun hard nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.