Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsbibliotheek

Als alumnus kunt u uw hele leven lang gratis gebruik blijven maken van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Ook is een aantal grote databases op het gebied van Rechten, Business, Science en Geesteswetenschappen vanuit huis te raadplegen.

Alumni afgestudeerd na 31 augustus 2006

Zestig dagen na afstuderen worden ULCN studentaccounts automatisch omgezet naar een ULCN alumnusaccount. Dezelfde inloggegevens als voorheen blijven dan geldig en ook het uMailadres blijft bestaan. 

De bijbehorende LU-card wordt tijdelijk geblokkeerd, maar kan worden gedeblokkeerd bij de UBL. Met de LU-card kan de UBL bezocht worden, en met de ULCN-account kan gebruik gemaakt worden van de digitale services van de UBL en de werkplekken van de Universiteit Leiden.

Alumni afgestudeerd voor 31 augustus 2006

Bent u voor 31 augustus 2006 afgestudeerd dan heeft u geen alumnusaccount. Wel kan bij één van de balies van de UBL een gratis gastaccount en LU-card aangevraagd worden. Neem hiervoor een legitimatiebewijs en een bewijs van afstuderen mee (bijvoorbeeld een kopie van de bul).

Met de LU-card kunt u de UBL bezoeken. Het account geeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de digitale services van de UBL en de werkplekken van de Universiteit Leiden.

Promovendi

De registratie van promovendi verloopt anders dan die van studenten. Promovendi kunnen na promotie alleen in aanmerking komen voor een alumnus-account wanneer zij tijdens hun promotie als student waren geregistreerd en dus een ULCN-account en studentnummer hadden. In het algemeen kan er gesteld worden:

Promovendi die tussen okt 2006 en jan 2015 zijn begonnen aan hun promotie krijgen niet automatisch een alumnusaccount, maar kunnen deze wel aanvragen. Dit kan door te mailen naar info@alumni.leidenuniv.nl.

Promovendi die voor okt 2006 of na jan 2015 zijn begonnen aan hun promotie kunnen momenteel helaas geen alumnusaccount krijgen. Zij kunnen wel een gastaccount aanvragen bij de UBL om toch gebruik te blijven maken van de services van de UBL.

Meer informatie

Meer informatie over het gebruik van de UBL voor alumni is te vinden op de website van de UBL. Hier kunt u ook terecht voor vragen.