Universiteit Leiden

nl en
Doe mee met een Meeloopdag Bestuurskunde: Economie, Beleid en Management

Studievoorlichting | Meeloopdag

Meeloopdag Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management

Datum
dinsdag 14 februari 2023
Tijd
Toelichting
De meeloopdag van Bestuurskunde vindt op locatie plaats aan de Universiteit Leiden in Den Haag.
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Heb je altijd al eens in de collegezaal willen zitten van een eerstejaars student van de Bachelor Bestuurskunde voor de specialisatie Economie, Bestuur en Management? Dan is dit je kans!

Meld je aan voor een meeloopdag en stap de collegazaal binnen om mee te doen met het hoorcollege van het vak BeleidseconomieBij het vak beleidseconomie kijk je naar actuele thema’s van het economisch beleid binnen de publieke sector. Je kijkt naar de gevolgen van de maatschappelijke thema’s zoals: het begrotingsbeleid van de overheid, de gevolgen van de vergrijzing voor AOW & pensioenen en de veranderingen in het arbeidsmarktbeleid (zoals de nadruk op langer doorwerken en flexibilisering). Bij deze thema’s ga je kijken of het gevoerde overheidsbeleid het gewenste effect heeft gehad. En zo niet, of er dan herzieningen of hervormingen nodig zijn.

Voorafgaand aan het college geeft de studentvoorlichter een algemene presentatie over de Bachelor Bestuurskunde. Hier stel je al je vragen over de opleiding aan onze studenten. Na afloop is er nog ruim de tijd voor vragen en een rondleiding op de Campus Den Haag.

Een meeloopdag duurt één ochtend van 10.15 tot 12.00 uur. Er mogen maximaal 15 studiekiezers per sessie meedoen. Je kiest zelf een datum en tijdstip wat jou het beste uitkomt om de meeloopdag te volgen. Meld je dus snel aan!

Meld je nu aan!

Kies datum en tijdstip en doe mee met een Meeloopdag Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management in Den Haag

Naar het aanmeldformulier

Macro-economie

Deze cursus geeft een analytische inleiding in de macro- en monetaire economie. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de toepassing in het economisch beleid. De blik wordt eerst op de lange termijn gericht. Bezien wordt door welke factoren economische groei wordt verklaard. Speciale aandacht gaat naar de rol van financiële markten en hun invloed op de economische ontwikkeling. Daarna komt de economische ontwikkeling op korte termijn aan de orde. Hier staan twee vragen centraal. In de eerste plaats is dat de vraag waardoor het verloop van de conjunctuur wordt bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de macro-economische vraag en het macro-economisch aanbod. Dit mondt uit in de behandeling van het IS-LM-model. In de tweede plaats komt de vraag aan de orde hoe de overheid de economische ontwikkeling op korte termijn met behulp van begrotingsbeleid en monetair beleid kan beïnvloeden. Ten slotte wordt gekeken naar de economische ontwikkeling in open economieën.

De Bachelor Bestuurskunde werkt met de maatschappelijke uitdagingen waarmee de samenleving geconfronteerd wordt in de 21ste eeuw. Je duikt de diepte in en leert deze complexe vraagstukken analyseren om zo mee te bouwen aan de oplossingen voor actuele problemen, zoals de coronacrisis, het vluchtelingenbeleid, klimaatverandering, de kloof tussen arm en rijk en de Brexit. Je kiest een specialisatie: Beleid, Bestuur en Organisatie, Digitalisering, Data en Governance of Economie Bestuur en Management waarmee je focus en diepgang aanbrengt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.