Universiteit Leiden

nl en
Kom Proefstuderen bij Pedagogische wetenschappen

Studievoorlichting

Proefstuderen Pedagogische wetenschappen

Datum
6 april 2018
Tijd
Locatie
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Ervaar zelf hoe het is om te studeren

Kom Proefstuderen bij Pedagogiek en ervaar zelf hoe het is om te studeren. Dé manier om je te verdiepen in deze studie: of je nu twijfelt of een bevestiging zoekt van je studiekeuze. Je krijgt vooraf opdrachten om je voor te bereiden op de colleges of werkgroepen die je volgt op de dag zelf. Zo maak je kennis met de inhoud van de studie en hoe je onderwijs krijgt op de universiteit.

Een ochtend in de collegebanken

Tijdens het Proefstuderen volg je als student proefcolleges, krijg je meer te horen over de arbeidsmarkt na een studie Pedagogiek en kun je al je vragen stellen aan de docenten, studenten en studieadviseurs van Pedagogische Wetenschappen. Bij het ervaren van een echte collegedag hoort natuurlijk de voorbereiding van de colleges, daarom vind je bij de colleges ook een aantal opdrachten die je van te voren kunt maken.

Programma

Ontvangst met koffie en thee,  en overhandigen programma

Locatie: FSW, centrale hal/voorhal

door dr. Anja van der Voort en drs. Carien Nelissen

Algemene informatie over de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen.

Gezinspedagogiek: ‘Forensische aspecten van kindermishandeling: de verklaring van een kind’

door dr. Daisy Smeets

Kindermishandeling is een ernstig probleem dat vanuit verschillende perspectieven bekeken kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de psychologische gevolgen voor slachtoffers, of aan mogelijke motieven van daders. In dit college bekijken we de zaak vanuit een forensisch perspectief. Om een verdachte te veroordelen is de verklaring van een slachtoffer van groot belang – fysiek bewijs is namelijk vaak niet aanwezig. Maar hoe betrouwbaar is de verklaring van een jong kind? Maakt het iets uit of een moeder een kind heeft ‘ondervraagd’ voordat ze naar de politie stappen?

Voorbereiding
In augustus 2017 is een medewerker van een BSO aangehouden vanwege misbruik met twee minderjarige meisjes. Lees onderstaande artikelen hierover en bedenk hoe de ouders van de meisjes hebben gereageerd toen zij hoorden over het misbruik. Hoe voelden de ouders zich? Hebben ze vragen gesteld aan hun kinderen?

of

Leerproblemen: ‘Lezen: hOE moEiLIJk kAn hEt ziJn?’

door prof.dr. Christine Espin

Wat betekent het om problemen te hebben met lezen? En wat kunnen we doen om de leesvaardigheid van kinderen en jongvolwassenen te verbeteren? In dit proefcollege praten we over wat we weten over kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen. En over wat er gedaan kan worden om hun leesvaardigheid te verbeteren.

Het is de bedoeling dat je actief meedoet aan het college!

Voorbereiding:
Bekijk deze 3 Engelstalige video’s.

  1. Het verhaal van Maya: Pre-school, Grade 2, vergelijk: Groep 1-2
  2. Het verhaal van Merrill: Grades 3-6 (Merrill Grade 5), vergelijk: basisschool groep 7
  3. Het verhaal van Jade: Grades 7-12 (Jade Grade 8), vergelijk: voortgezet onderwijs klas 1

Orthopedagogiek: ‘Autisme als opvoedingsprobleem’

door dr. Yvette Dijkxhoorn

Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis die door zeer verschillende wetenschappelijke disciplines wordt onderzocht. Klinisch genetici zoeken naar de oorzaak, neurobiologen onderzoeken de afwijkende breinstructuren, farmacologen de mogelijkheden van medicatie en zo verder. Orthopedagogen gebruiken al deze kennis, maar houden zich vooral bezig met de vraag welke gevolgen deze ernstige stoornis heeft op het sociale en schoolse leren en op de opvoeding van deze kinderen, die vaak moeilijk te begrijpen gedrag vertonen. Autisme wordt enerzijds steeds bekender, hetgeen ook leidt tot vooroordelen, anderzijds weten we nog heel veel niet.

Voorbereiding:
Bekijk de video Je zal het maar hebben: PDD-NOS (Autisme) en stel je zelf de vraag of je wist dat autisme ook deze vorm kon aannemen.

of

Onderwijsstudies: 'Het lerende brein op school’

door dr. Margot Schel

Een groot deel van het dagelijks leven van kinderen speelt zich af op school. In de 8 jaar die kinderen op de basisschool doorbrengen ondergaan ze een enorme verandering. Niet alleen worden ze fysiek groter, ook hun neurocognitieve en sociaal emotionele vaardigheden maken een enorme ontwikkeling door. Een goed begrip van deze veranderingen is voor pedagogen belangrijk om het gedrag van kinderen in de schoolcontext te kunnen begrijpen.

In dit proefcollege gaan we specifiek in op de ontwikkeling van neurocognitieve vaardigheden die van belang zijn bij het rekenen. Rekenen is een uiterst complexe taak, waarbij verschillende processen door elkaar heen spelen. Om goed te kunnen rekenen is het bijvoorbeeld van belang dat een kind kan tellen en schatten, dat het kennis heeft van algoritmes en rekenfeitjes, en dat het begrijpt hoe verschillende procedures werken. Veel van deze vaardigheden leren kinderen op school. Toch blijkt dat er al een fundamenteel ‘gevoel voor getal’ aanwezig is in baby’s. Hoe zit dat precies?

Voorbereiding:
Bekijk het filmpje over math baby’s

  • Spreek met docenten, studenten en studieadviseurs.
  • Stel vragen over bijvoorbeeld toelating, inschrijving en organisatie van de opleiding.
  • Ontmoet Studievereniging Emile.

Locatie: Hal begane grond

Download het programma Proefstuderen Pedagogische Wetenschappen ››

Locatie & routebeschrijving