Universiteit Leiden

nl en
Kom Online Proefstuderen bij Geschiedenis

Studievoorlichting

Online Proefstuderen Geschiedenis

Datum
26 februari 2018 - 20 april 2018

Programma

Wie het verleden bestudeert, ontdekt dat ‘vroeger’ een andere wereld is. Zelfs als we ons beperken tot de westerse wereld zoals tijdens dit online programma. Het was een ruime anderhalve eeuw geleden legaal om mensen te kopen. Een ruime eeuw geleden werkten veel arbeiders meer dan acht uur per dag, zes dagen per week, zonder dat zij hiermee in hun levensonderhoud konden voorzien. Een ruime eeuw geleden was een groot deel van de bevolking eveneens uitgesloten van inspraak in het lokale en landelijke bestuur.  
Tijdens Online Proefstuderen kijken we naar wat in de geschiedwetenschap de ‘lange negentiende eeuw’ wordt genoemd. Dit is het tijdvak dat begint met de Franse Revolutie (1789) en eindigt met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914). Spannende vernieuwingen op het vlak van bijvoorbeeld de slavernij, het arbeidersvraagstuk en het vrouwenkiesrecht kenmerken deze periode in de geschiedenis. Op gezette tijden barstten de Engelsen uit in massaal protest (1791: boycot van ‘slavensuiker’), barricadeerden de Fransen de straten (juni 1848: strijd voor uitbreiding kiesrecht) en richtten Nederlanders deftige gezelschappen op die de regering wilden bijstaan bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door onder andere tijdschriften uit te geven die lezers voorlichtten over prangende kwesties (1907: oprichting Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, het deftige alternatief op de in 1894 opgerichte Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht).   
Massaal protesteren, het opwerpen van barricades in de straat en het opzetten van tijdschriften zijn geen toevallig gekozen voorbeelden bij het streven naar een beter leven. Door het volgen van Online Proefstuderen zal duidelijk worden dat in de lange negentiende eeuw verschillende landen verschillende ideeën vormden over hoe verandering te bewerkstelligen. De vormen van het protesteren - de actierepertoires met een deftig woord - zijn het uitdrukkelijke thema van deze module. Gedurende de lange negentiende eeuw werden er allerlei ‘vraagstukken’ en ‘kwesties’ op de politieke agenda geplaatst. Slavernij, dierenmishandeling, kindermishandeling, onhygiënische huizen, (te) grote gezinnen, maar ook ziekten, lange werkdagen voor arbeiders, prostitutie en politieke besluitvorming zijn allemaal thema’s waarvoor mensen gedurende de negentiende en vroege twintigste eeuw onder meer vergaderingen belegden, petities schreven, congressen organiseerden, pamfletten drukten en huis-aan-huis-bezoeken aflegden. 

Tijdens Online Proefstuderen onderzoek je de opkomst (en ondergang) van drie sociale kwesties: slavernij, ‘hongerlonen’ en vrouwenkiesrecht. Je let daarbij niet alleen op wat er precies gebeurde, maar vooral ook hoe dat gebeurde. 

Te besteden studielasturen: 20 slu