Universiteit Leiden

nl en
Kom Online Proefstuderen bij Geneeskunde

Studievoorlichting

Online Proefstuderen Geneeskunde

Datum
26 februari 2018 - 20 april 2018

Programma

Online Proefstuderen is gebaseerd op een deel van het eerstejaarsblok Van basis tot homeostaseuit het bachelorprogramma van de opleiding Geneeskunde. Hoofdstukken 2 en 3 vormen de algemene theoretische basis voor deze module van Online Proefstuderen. De stof uit deze hoofdstukken komt terug bij de meer praktisch georiënteerde hoofdstukken 4 en 5.  
In hoofdstuk 2 wordt de elektrische activiteit van het hart uitgelegd. Je leert hoe het hart anatomisch in elkaar zit, welke typische eigenschappen hartspiercellen hebben en hoe de elektrische activiteit zich door het hart heen beweegt. Ook wordt er ingezoomd op microniveau: wat gebeurt er in een cel zodat deze activiteit kan ontstaan? Deze basale stof wordt verduidelijkt met veel plaatjes en animaties. Het bewegende beeld zegt toch vaak meer dan 1000 woorden!  In dit hoofdstuk ga je zelf een onderzoekje verrichten zodat je een beeld krijgt welke factoren metingen aan het hart kunnen beïnvloeden. 
Hoofdstuk 3 is al wat meer klinisch. Nu je weet hoe de elektrische activiteit van het hart ontstaat op celniveau en hoe deze geleid wordt, maken we de stap naar het elektrocardiogram. Het elektrocardiogram (ECG) maakt het mogelijk de elektrische activiteit van het hart te meten en te visualiseren en is daarmee een belangrijk hulpmiddel van de dokter om bijvoorbeeld hartritmestoornissen of een hartinfarct op te sporen. In hoofdstuk 4 wordt uit de doeken gedaan wat voor type hartritmestoornissen er zijn. Samen met de kennis over het elektrocardiogram ben je nu in staat om ECG’s te interpreteren: de patiënt komt binnen, er wordt een ECG gemaakt en wat is nu de oorzaak van de problemen? De module besluit met twee klinische beelden in hoofdstuk 5: een hartinfarct en hartfalen. De symptomen waarmee deze klachten zich manifesteren worden besproken, de oorzaken en de mogelijke behandelingen. De werking van die behandelingen kun je nu goed begrijpen omdat zij ingrijpen op de elektrische activiteit van het hart waar je inmiddels al veel van afweet. 
De laatste opdracht van Online Proefstuderen geeft goed aan wat er verwacht wordt van Geneeskundestudenten: je wordt uitgedaagd een patiëntencasus tot op het bot te analyseren. Bij ieder stukje informatie in de casus moet je je afvragen: begrijp ik waarom deze meneer deze klacht heeft? Hoe is dit symptoom ontstaan? Waarom heeft deze meneer zowel symptoom x als y, kan ik dat verklaren? Een dokter is immers nooit tevreden met een eerste gedachte: hij checkt met alle gegevens rondom de patiënt of hij het patiëntenprobleem wel goed in kaart heeft gebracht. 
Tijdens Online Proefstuderen moet je regelmatig vragen beantwoorden om te controleren of je nog wel alles hebt begrepen. Daarnaast maak je opdrachten die je je dan opstuurt naar je begeleider van de Universiteit Leiden/LUMC en deel je je bevindingen met andere leerlingen op het Discussieforum van de elektronische leeromgeving Blackboard. 

Te besteden studielasturen:  25 slu