Universiteit Leiden

nl en
Kom Online Proefstuderen bij Film- en literatuurwetenschap

Studievoorlichting

Online Proefstuderen Film- en literatuurwetenschap

Datum
26 februari 2018 - 20 april 2018

Programma

In het leven van alledag lijkt het zo vanzelfsprekend: er is een werkelijkheid, en die kunnen we beschrijven. In de literatuur zijn verschillende mogelijkheden om de werkelijkheid te beschrijven onderzocht in de negentiende en twintigste eeuw. Dat gebeurde in het bijzonder in de periodes en stromingen 'realisme', 'modernisme' en 'postmodernisme'. Wat bleek tijdens de literaire verkenningstochten van auteurs? Het is deksels lastig om de werkelijkheid te beschrijven. Een vraag werd steeds meer of we niet eerder werkelijkheden in leven schrijven door literatuur. Over deze kwesties gaat het bij Online Proefstuderen, waarbij je tevens literatuur zult bestuderen in relatie tot beeldende kunsten zoals fotografie en film. 

Te besteden studielasturen:  20 slu