Universiteit Leiden

nl en
Kom Online Proefstuderen bij Chinastudies

Studievoorlichting

Online Proefstuderen Chinastudies

Datum
26 februari 2018 - 20 april 2018

Programma

Chinastudies is een regiostudie. Maar wat houdt dat precies in? Online Proefstuderen Chinastudies laat zien vanuit welke perspectieven je China kunt bestuderen. Het programma bestaat uit zeven hoofdstukken die voor een groot deel overeenkomen met de vakken van het eerste jaar Chinastudies. Door het maken van dit programma krijg je zowel een indruk van het type onderwerpen dat je in Chinastudies kunt verwachten, als hoe deze onderwerpen zullen worden benaderd. De onderwerpen die aan bod komen, zijn taalkunde (de verschillende talen van China), Mandarijn (taalverwerving modern Chinees), Modern China (geschiedenis, samenleving en politiek), filosofie (traditionele denkstromingen en wereldbeelden), Premodern Chinees  (taalverwerving klassiek Chinees), en literatuur (klassiek en modern).  Aan de hand van teksten, geluid- en filmfragmenten en opdrachten zul je je in de module bezig houden met vragen als: Bestaat het ‘Chinees’ eigenlijk wel? Is taal meer dan een ‘neutraal’ communicatiemiddel? Waarom speelt literatuur zo’n belangrijke rol in de Chinese samenleving? Wat wordt er eigenlijk precies onder de termen ‘China’ en de ‘Chinezen’ verstaan? Is datgene wat men vandaag de dag onder China verstaat wel hetzelfde als 150 jaar geleden? Hoe functioneert een politiek systeem waarin de staat een vergaande invloed uitoefent op het individu, zoals het bepalen hoeveel kinderen iemand mag krijgen? En bestaat er een ‘Chinese’ manier van denken en wat zou de rol van klassieke filosofie daarin zijn? 

Te besteden studielasturen: 22 slu