Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Boeklancering 'Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur'

Datum
donderdag 10 november 2022
Tijd
Locatie
Campus Wijnhaven - Spaanse Trappen, Turfmarkt 99, Den Haag

Op donderdag 10 november a.s. publiceert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) het signalement Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur. 

Het gezag van de overheid is essentieel voor de aanpak van urgente vraagstukken en langlopende beleidsopgaven. Dit gezag staat echter onder druk door de afkalving van de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur: de mate waarin dit bestuur het gezag verdient. Vooral de bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid van de overheid laten vaak te wensen over. De ROB adviseert daarom te investeren in de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur en presenteert een agenda voor het herwinnen van gezag.

Maand van het Gezag

In november organiseert de ROB de ‘Maand van het Gezag’. Hiermee wil de ROB een opmaat geven voor het democratische debat over gezag en bestuurders en burgers activeren om er mee aan de slag te gaan en deze agenda verder vorm te geven. Meer informatie over diverse debatten e.d. vindt u op onze website.

Overhandiging aan de minister

Het eerste exemplaar van het signalement Gezag herwinnen wordt overhandigd aan Hanke Bruins Slot, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst op donderdag 10 november 2022 van 14.00-15.00 uur.

Programma

14.00 Inloop

14.15 Welkom en inleiding door Han Polman (voorzitter ROB) en Katrien Termeer (raadslid ROB)

14.30 Aanbieding 1e exemplaar signalement Gezag herwinnen Toespraak minister Hanke Bruins Slot Q&A

15.00 Afsluiting en napraten (koffie/thee/fris)

16.00 Einde

Aanmelden

U bent van harte welkom bij de presentatie van het signalement aan minister Bruins Slot. Meld u aan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.