Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Offensive Cyber Operations: Understanding Intangible Warfare

  • Daniel Moore
Datum
donderdag 28 april 2022
Tijd
Locatie
Online via Zoom

Voor hun seminar in april heeft het The Hague Program on International Cyber Security Daniel Moore uitgenodigd om een praatje te houden over zijn nieuwste boek: Offensive Cyber Operations: Understanding Tangible Warfare.

Deze seminar wordt online via Zoom gehouden. Je kunt je hier aanmelden.

Over Offensive Cyber Operations

Er wordt vaak gesproken over cyberoorlogen maar het fenomeen wordt zelden daadwerkelijk waargenomen. Wanneer verandert indringen in aanvallen en wat houdt dat precies in? Op welke manier nemen landen offensieve cyberoperaties op in hun strategieën? Operaties tegen netwerken vinden in vredestijd voornamelijk plaats om inlichtingen te verzamelen. Een beter inzicht in de levenscyclus en complexiteit van het aanvallen van vijandige netwerken is essentieel om dit ook tijdens conflictsituaties effectief te kunnen toepassen.

In plaats van stil te staan bij het schrikbeeld van cyberoorlog, vindt Daniel Moore het zinniger om aandacht te besteden aan het spectrum van cyberoperations. Door operationele casussen, militaire strategieën en technische analyses aan elkaar te verbinden, laat hij zien dat moderne cyberoperaties zowel amper uniek als nieuw te noemen zijn. Offensieve cyberoperaties zijn slechts de laatste incarnatie van ongrijpbare oorlogsconflicten die gevoerd worden met niet-fysieke middelen zoals de informatieruimte of het elektromagnetische spectrum.

De ene offensieve operatie is de andere niet. Sommige zijn stapsgewijze, clandestiene infiltraties die vragen om discipline en geduld om een grote slag te kunnen slaan, andere zijn kortstondige aanvallen bedoeld om tijdelijke tactische verstoringen te veroorzaken. In dit boek wordt eerst ingegaan op de mogelijkheden waarna er aandacht besteed wordt aan de belangrijkste actoren: De Verenigde Staten, Rusland, China en Iran. Elk heeft zijn eigen unieke aanpak, voordelen en uitdagingen bij het resultaatgericht aanvallen van netwerken.

Over Daniel Moore

Daniel Moore heeft meer dan vijftien jaar ervaring op het snijvlak van technologie, inlichtingen en cyber. Hij is gepromoveerd aan het King’s College Londen en heeft verschillende functies vervuld binnen zowel de sociale als private sector, zo heeft hij onder andere gewerkt voor het Israëlische leger, IBM, Accenture en Facebook. Daniel heeft vele publicaties over veiligheidsonderwerpen op zijn naam staan.

Registratie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.