Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Crisis crossroads: European foreign policy change and the war in Ukraine

Datum
dinsdag 5 april 2022
Tijd
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
Wijnhaven, zaal 3,48 or Zoom

Over de lezing

Tijdens deze korte lezing gaat Dr. Nikki Ikani in op haar recente boek 'Crisis and change in European Union Foreign Policy'. Het boek, uitgegeven bij Manchester University Press, biedt een nieuw analytisch kader om te onderzoeken hoe de EU haar buitenlands beleid na een crisis verandert, en welke vormen die verandering kan aannemen. In het boek onderzoekt ze een reeks recente crises in het buitenlands beleid waarmee de EU te maken heeft gehad, zoals de annexatie van de Krim en de vluchtelingencrisis, evenals de beleidsreactie van de EU op deze crises.

Met de bevindingen van dit boek als uitgangspunt, zal ze ingaan op de huidige oorlog in Oekraïne, de strategische gevolgen daarvan voor de Unie en hoe deze het Europese buitenlands- en defensiebeleid in de komende tijd kan beïnvloeden.

Dit is een Engelstalig evenement. Meer informatie op de Engelse pagina. 

Dr. Nikki Ikani

Over de spreker

Dr. Nikki Ikani is universitair docent Intelligence & Security. Haar onderzoek richt zich op het snijvlak tussen de internationale betrekkingen, de bestuurskunde en inlichtingen, met name omtrent het buitenlandbeleid van de Europese Unie. Haar overkoepelende onderzoeksvraag is hoe kennis en inlichtingen worden geproduceerd en ontvangen door beleidsmakers in Europese politieke arena's, met name ten tijde van crisis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.