Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Collaborative learning in conservatoire education Catalyst for innovation

  • T.W. Roemjantsew
Datum
donderdag 14 april 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. W.F. Admiraal

Samenvatting:

In de afgelopen twintig jaar is de kritiek op conservatoriumonderwijs toegenomen, zowel vanuit de maatschappij als vanuit de onderzoeksliteratuur. Musici hebben in toenemende mate meer en bredere competenties nodig, zoals bijvoorbeeld goed kunnen samenwerken, kunnen reflecteren, en zich flexibel binnen verschillende werkvelden kunnen bewegen. Echter, dit soort vaardigheden krijgen binnen het conservatoriumonderwijs nog steeds te weinig aandacht.

Implementatie van samenwerkend leren zou kunnen bijdragen aan het beter voorbereiden van muziekstudenten op hun toekomstige beroepspraktijk. Relatief weinig conservatoria hebben samenwerkend leren geïmplementeerd. Een-op-een onderwijs overheerst in het instrumentale en vocale onderwijs.

Het doel van de studie was te onderzoeken welke vormen van samenwerkend leren al wél bestaan, en hoe samenwerkend leren geïmplementeerd zou kunnen worden. In drie case-studies werden ervaringen en percepties van studenten, docenten en schoolleiders onderzocht, en met een systematische literatuurstudie werd geïnventariseerd welke peer-reviewed literatuur m.b.t. dit onderwerp werd gepubliceerd. Vanuit de verschillende studies is gebleken dat conservatoriumonderwijs bij uitstek geschikt is om samenwerkend leren in verschillende vormen te implementeren. De sociale aspecten van samenwerkend leren bleken bij conservatoriumstudenten de ontwikkeling van zelfregulatie, eigenaarschap over het studieproces en de ontwikkeling van een professionele identiteit positief te beïnvloeden. Het leren in een groep versterkte ervaringen en gevoelens van vertrouwen, veiligheid en vriendschap, en verhoogde het plezier in het leren zelf. Docent professionalisering en leiderschapsontwikkeling zijn wel noodzakelijk om door middel van samenwerkend leren een betere aansluiting met beroepspraktijk en maatschappij te realiseren en dit vraagt om een verandering van paradigma in zowel het denken over als uitvoering geven aan conservatoriumonderwijs.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

Marieke Epping
Adviseur wetenschapscommunicatie
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.