Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Van individu naar meervidu

Datum
dinsdag 14 december 2021
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

Hedendaagse kunst als bindmiddel

Eén ding dat voor de meeste kunsthistorici heilig is, is het besef van het belang van de kunst voor ons mens-zijn. Kunst laat je de wereld anders zien en beleven. Maar er is nog meer: ze verbindt je op een andersoortige manier aan de wereld en met elkaar zonder al te veel onderscheid te maken tussen mens en niet-mens. Kunst is relationeel, ze verbindt het object met de beschouwer, er ontstaat een wederkerigheid, een connectie (want we bestaan ook allemaal uit dezelfde materie). De mens noch de kunst is autonoom in pure zin, al worden deze twee vaak heilig verklaard. Wat betekent 
autonomie van de kunst (en de mens) en hoe impliceert kunst relationaliteit?

Prof.dr. C.J.M. Zijlmans, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis, zal op deze vragen ingaan.
Met het neologisme ‘meervidu’ - ontleend aan het begrip severalty, gemunt door kunstenaar-onder-
zoeker Deidre Donoghue in haar proefschrift The Aesth-Ethics of Interruption, Utrecht, 2021 -, wijst zij op het belang van kunst voor ons welzijn en ons menszijn. 

Ook te volgen via livestream

Kunt u er toch niet bij zijn, dan kunt u de lezing volgen via livestream

Lees meer en aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.