Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit | Lezing Leids Historisch Dispuut Merlijn

Tussen twee dynastieën. Margaretha van Bourgondië (1374-1441), gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland.

  • Dr. Margreet Brandsma
Datum
woensdag 15 december 2021
Tijd
Serie
Leids Historisch Dispuut Merlijn
Locatie
Online
Zaal
online

Op 15 december vindt weer een online lezing plaats van Leids Historisch Dispuut Merlijn. Dr. Margreet Brandsma spreekt over Margaretha van Bourgondië (1374-1441), gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland.

Jacoba van Beijeren of Margaretha van Bourgondië?

De graafschappen Henegouwen, Holland en Zeeland vormden rond het jaar 1400 een dynastieke eenheid waarover leden van het Beierse vorstenhuis de scepter zwaaiden. Na jaren van strijd werd de macht in 1433 overgedragen aan de hertog van Bourgondië. In de Nederlandse geschiedschrijving over deze periode wordt traditioneel een belangrijke rol toegedicht aan de laatste gravin vóór de Bourgondische machtsovername, Jacoba van Beieren. In zijn biografie uit 2009 suggereerde Antheun Janse echter dat niet Jacoba zelf, maar haar moeder Margaretha van Bourgondië aan de touwtjes trok als haar belangrijkste raadgever.

Alliantie tussen de Bourgondische en de Beierse dynastie

Margaretha van Bourgondië (1374-1441) was een telg van de machtige Bourgondische dynastie. Door haar huwelijk op tienjarige leeftijd met de toekomstige graaf Willem VI van Henegouwen, Holland en Zeeland werd een alliantie gevormd tussen de Bourgondische en de Beierse dynastie. Uit dit huwelijk kwam Jacoba als enig kind voort. Toen haar positie als opvolgster na de dood van haar vader werd aangevochten, steunde Margaretha haar dochter in de strijd om de macht die volgde. Hierdoor kwam zij in aanvaring met machtige mannelijke leden van zowel de Beierse als de Bourgondische dynastie, die haar als vijand aanmerkten, beschuldigden van rebellie en financiële maatregelen tegen haar namen.

Schijnwerper op Margaretha

Hoewel zij een sleutelrol speelde in een cruciale episode in de geschiedenis van de Nederlanden was Margaretha van Bourgondië tot voor kort een onbekende te midden van haar roemruchte familieleden over wie boekenkasten zijn volgeschreven. In deze lezing wordt de schijnwerper op haar gericht. Na een korte inleiding over de dynastieke en politieke situatie zullen verschillende thema’s de revue passeren die gerelateerd zijn aan haar machtspositie als vorstelijke weduwe en tevens licht werpen op haar persoonlijkheid, zoals haar financiële positie, haar hofhouding en haar religieuze en literaire patronage. Uit dit alles komt een beeld naar voren van een uitermate standsbewuste en strijdvaardige middeleeuwse vorstin.

Aanmelden

Let op: deze lezing vindt online plaats.
U kunt zich hier aanmelden voor de lezing. ​​​​​​​U ontvangt na aanmelding een link van ons waarmee u de lezing online kunt bijwonen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.