Universiteit Leiden

nl en

Cursus | Training

Cursus: Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Datum
woensdag 9 maart 2022 - vrijdag 11 maart 2022
Locatie
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Ontwikkelingen in Nederland

In de cursus ‘Geweld in Afhankelijkheidsrelaties’ wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen rondom geweldsvormen in privésfeer in de afgelopen jaren en de complexiteit van het fenomeen en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de aanpak. Gedurende de cursus gaan deelnemers aan de hand van casussen aan de slag met vragen omtrent herkennen en duiden van signalen van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheid, de dilemma’s en uitdagingen in samenwerking en gaan zij met experts en elkaar in gesprek over de effectiviteit van hun mogelijke interventies.

Tijdens de eerste dag krijgt u een introductie van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GiA) en hoe deze vormen zich tot elkaar verhouden. U kijkt samen met experts naar actuele uitdagingen en dilemma’s in de aanpak van GiA. De tweede dag is praktijkgericht en richt zich op knelpunten rondom de Wet meldcode en informatiedeling tussen professionele partners onderling en burgers. Tijdens de derde dag komt het systeem waarin geweld zich afspeelt aan de orde en is er aandacht voor de ingewikkelde wisselwerking tussen slachtoffer en dader. Samen met een expert wordt ook het daderperspectief behandeld. In de middag kijkt u naar het onderwerp genderverhoudingen binnen GiA.

Prof. dr. Janine Janssen over huiselijk geweld in corona-tijd

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Meer informatie over deze cursus

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.