Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Zoeken, aangrijpen en vernietigen!

  • C.H.C. Harinck
Datum
dinsdag 16 november 2021
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. G. Oostindie
  • Prof.dr. B. Schoenmaker
  • Prof.dr. H. Schulte Nordholt

 

Deze studie analyseert het Nederlandse militaire optreden in Indonesië tijdens de dekolonisatieoorlog van 1945-1949. De leidende vragen hierbij zijn hoe de Nederlandse strijdkrachten het eigen tactisch militair optreden begrepen en vormgaven, en in hoeverre dit het zeer gewelddadige karakter van de oorlog mede kan verklaren. 

Deze studie berust op uitvoerig archief- en literatuuronderzoek. De voornaamste bronnen zijn officiële militaire documenten en tal van gepubliceerde dagboeken en memoires van militairen.  Anders dan bij veel eerdere studies staat in deze studie het militaire optreden in brede zin, en niet uitsluitend het extreme geweld, centraal. 

De Nederlandse strijdkrachten interpreteerden de gewapende opstand en de guerrillastrijd in Indonesië binnen het conceptuele kader van de koloniale oorlogen uit het verleden, van gezagsherstel met militaire middelen, en van reguliere oorlogvoering. Hoewel de Nederlandse strijdkrachten probeerden te leren gedurende het conflict, kwamen ze om verschillende redenen niet tot radicaal nieuwe inzichten. 

Van begin tot einde had de Nederlandse tactische inzet zodoende de volgende kenmerken: het optreden was hard, militaire oplossingen genoten de absolute prioriteit, de burgerbevolking werd snel gewantrouwd en het risico op burgerslachtoffers en nevenschade werd veronachtzaamd. Groeiende problemen werden bestreden met meer van hetzelfde. De tactische voorschriften en de organisatiecultuur van de strijdkrachten boden hier ook alle ruimte voor. 

Het keiharde optreden van Nederlandse zijde gedurende de dekolonisatieoorlog was dus niet slechts het gevolg van de directe omstandigheden op de grond en de besluiten op hoog niveau, maar nadrukkelijk ook van de manier waarop de Nederlandse strijdkrachten het conflict begrepen en op tactisch niveau vormgaven.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

Marieke Epping
Adviseur wetenschapscommunicatie
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.