Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Understanding, expressing and interacting

  • B. Li
Datum
woensdag 10 november 2021
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

Deze dissertatie onderzocht de ontwikkeling van emotioneel functioneren bij 2- tot 6-jarige autistische kinderen, in vergelijking met niet-autistische leeftijdsgenootjes.

In overeenstemming met eerder onderzoek, vond deze dissertatie dat autistische kinderen meer problemen ondervonden in het omgaan met hun eigen emoties, en in het verwerken van en reageren op emoties van anderen. Deze problemen waren al op jonge leeftijd aanwezig en bleven aanhouden in de loop van de tijd. Belangrijk is, wanneer we kijken naar de ontwikkelingstrajecten, dat autistische kinderen vergelijkbare verbeteringen vertoonden als hun niet-autistische leeftijdsgenoten, in elk aspect van het emotionele domein.  

Aan de ene kant geven de bevindingen van deze dissertatie aan dat autistische kinderen emoties kunnen ervaren en emotionele informatie op een andere manier verwerken dan niet-autistische kinderen, en dat dit zou kunnen bijdragen aan hun sociale moeilijkheden. Aan de andere kant moeten we opmerken dat de moeilijkheden twee kanten op kunnen werken. Het "dubbele empathie probleem", voor het eerst bedacht door Damian Milton (een onderzoeker met autisme), stelt dat niet-autistische mensen ook "blind" kunnen zijn en een gebrek aan Theory of Mind hebben in contat met autistische mensen. Dit kan een zinvolle richting zijn voor toekomstig onderzoek.

In plaats van ons te concentreren op hoe mensen met autisme reageren op mensen zonder autisme, zouden we beide kanten van sociale en emotionele communicatie moeten onderzoeken. Gezien het potentieel van autistische kinderen om te leren en zich te ontwikkelen in het emotionele domein, zoals ontdekt in dit proefschrift, zou toekomstig onderzoek moeten onderzoeken hoe een inclusieve sociale omgeving kan worden gecreëerd, waar autistische kinderen gelijke leermogelijkheden krijgen als niet-autistische leeftijdsgenoten voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Promotor(en)

  • Prof.dr.C. Rieffe

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

Marieke Epping
Adviseur wetenschapscommunicatie
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.