Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The autoimmune hypothesis of narcolepsy

  • M.S. Schinkelshoek
Datum
donderdag 11 november 2021
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. G.J. Lammers
  • Prof.dr. F. Koning

Samenvatting

Narcolepsie is een slaap-waakstoornis die met name gekenmerkt wordt door overmatige slaperigheid overdag. In dit proefschrift wordt getracht de vraag te beantwoorden of narcolepsie veroorzaakt wordt door een auto-immuunproces. 
Hierbij wordt onder andere gekeken naar een mogelijke rol voor het Mexicaanse griep virus en de vaccinatie daartegen in het ontstaan van narcolepsie. Het mechanisme achter deze associatie hebben we niet kunnen blootleggen. Ook andere onderdelen van het immuunsysteem worden bestudeerd, waarbij blijkt dat het immuunsysteem van mensen met narcolepsie en de gezonde bevolking wel degelijk verschilt. 
Kort gezegd kan geconcludeerd worden dat het zeer aannemelijk is dat narcolepsie wordt veroorzaakt door een auto-immuunreactie, maar dat de bewijzen daarvoor nog grotendeels indirect zijn.
Verder beschrijft het proefschrift nog enkele minder bekende, maar niet minder invaliderende symptomen van narcolepsie: gewichtstoename en het onvermogen te weten of je slaapt of wakker bent. 
Het blijkt dat het ene medicijn tegen narcolepsie de gewichtstoename een stuk meer verbetert dan het andere. Deze kennis zou in de spreekkamer kunnen worden gebruikt om de keuze voor het ene of het andere middel meer op de persoon af te stemmen.
Verder blijken zowel mensen met narcolepsie als mensen met andere slaapaandoeningen erg vaak niet goed in te kunnen schatten of ze tijdens een korte periode in bed nu geslapen hadden of niet. Dat is een belangrijk gegeven als men bedenkt dat beslissingen over effect van medicatie vaak worden gebaseerd op zelfrapportage over het in slaap vallen overdag.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.