Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Leiden Certified Public Manager® Program 2021-2022

Datum
maandag 29 november 2021
Locatie
Meerdere locaties in Europa

Het Certified Public Manager® Program (CPM) staat voor grensoverstijgend leiderschap: het over de grenzen van de eigen organisatie, sector en zelfs land denken en handelen.

Het programma richt zich op ‘change agents’ en ’change makers’: ervaren managers in de publieke sector, die binnen hun eigen organisaties en met hun organisaties het verschil willen en kunnen maken en zo duurzame verandering mee vormgeven. Het CPM Program bevindt zich daarbij niet in het luchtledige. De weerbarstige praktijk en taaie vraagstukken vormen het vertrekpunt, voor het leren van de deelnemers en voor het toepassen van de oogst van het programma bij de aanpak van de strategische opgaven voor hun organisaties. Vragen die in het CPM Program aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: Hoe kun je innovaties en transities binnen bestaande systemen tot stand brengen en bestendigen? Hoe kun je rondom multidisciplinaire vraagstukken gezamenlijk optrekken en een gedeelde visie creëren? En hoe stel je anderen in staat te excelleren?

In het CPM Program putten de deelnemers uit een schat aan ervaring vanuit het CPM netwerk in de V.S. en van onze Europese partners. Het CPM Program heeft daarnaast toegang tot het netwerk van de Universiteit Leiden met andere Europese universiteiten, onder andere de League of European Research Universities (LERU), en met aansprekende partners uit de praktijk. 

Meer information over het Leiden Certified Public Manager® Program

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.