Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Dissecting the heterogeneity of circulating and tissue-resident memory T cells

  • E.T.I. van der Gracht
Datum
donderdag 25 november 2021
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. F. Koning

Samenvatting:

Na vaccinatie of infectie differentiëren naïeve CD8+ T cellen in antigeen-specifieke effector T cellen, die vervolgens expanderen en een populatie van geheugen CD8+ T cellen vormen. Deze geheugen CD8+ T cellen kunnen snel reageren na herkenning van bijvoorbeeld ziekteverwekkers (pathogenen) zoals virussen, en bieden langdurige bescherming door cytotoxische (celdodende) eigenschappen. Geheugen CD8+ T cellen hebben diverse karakteristieken wat betreft functie, zoals de productie van cytokines en cytotoxische eigenschappen, als mede capaciteit om te delen en te migreren naar verschillende weefsels. In tegenstelling tot circulerende effector (TEM) en centrale geheugencellen (TCM) die zich continu bewegen in bloed en lymfe, bevinden weefsel-residente geheugencellen (TRM) zich specifiek in verschillende organen zonder deze te verlaten. Binnen deze drie grote populaties van T cellen, bestaat nog een grote heterogeniteit (ongelijksoortigheid) aan functies en fenotypes. Verschillende factoren spelen een rol bij de ontwikkeling en heterogeniteit van geheugen T cellen, zoals een lokale inflammatoire omgeving en herhaalde antigeen triggering. In dit proefschrift onderzoeken we de ontwikkeling en heterogeniteit van antigeen-specifieke circulerende geheugen T cellen en TRM cellen na vaccinatie en infectie, de rol van deze T cellen in de bescherming tegen infecties en kanker, en hoe deze cellen kunnen worden gebruikt om immuuntherapie en vaccinaties te verbeteren.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.