Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit

Cleveringabijeenkomst Utrecht 2021

Datum
vrijdag 26 november 2021
Tijd
Locatie
Online

Alle Leidse alumni zijn online welkom bij de  'Cleveringabijeenkomst Utrecht-Amersfoort' met als titel:

Autonomie in een veranderende wereldorde:
Brexit versus de huidige situatie in Hongkong.

Dit is een duolezing door professor Armin Cuyvers en drs. Henk Schulte Nordholt.

Deze Cleveringabijeenkomst Utrecht 2021 vindt online plaats op vrijdagavond 26 november. 

Programma - Aanmelding - Contact

Vrijheid en autonomie vormden kernwaarden in de rede van professor Cleveringa. Maar hoe geven wij deze waarden vorm en inhoud in een globaliserende wereld? Kunnen wij Brexit ook begrijpen als een ongelukkige maar daarmee niet minder urgente noodkreet om vrijheid en autonomie? In zijn lezing zal professor Armin Cuyvers ingaan op de noodzaak om onze conceptie van autonomie en vrijheid te herijken, en daarmee de valse Brexit-tegenstelling tussen vrijheid en autonomie enerzijds, en Europese integratie anderzijds op te lossen. 

Henk Schulte Nordholt neemt het tweede onderwerp van de bijeenkomst voor zijn rekening en gaat dieper in op de huidige situatie in Hong Kong. De behoefte van Hong Kong aan vrijheid is een recent fenomeen. Na de overdracht van de Britse kroonkolonie aan China in 1997 voelden de inwoners zich steeds minder Chinees en steeds meer ‘Hongkongers’. Deze nieuwe identiteit vertaalde zich in pogingen om aan de door Peking beloofde autonomie daadwerkelijk inhoud in te geven. Tegelijkertijd worden in Xi Jinping’s China geluiden die afwijken van de Communistische Partijlijn steeds minder getolereerd. Dat geldt met name voor stemmen die als bedreigend worden gezien voor de eenheid van het Chinese rijk. Peking moest in 2020 dus wel ingrijpen in Hong Kong, te meer daar het wil voorkomen dat de roep om vrijheid overslaat naar de Chinese bevolking zelf.

Datum : Vrijdag 26 november 2021
Tijd:  : 20.00 uur
Online : Link naar live uitzending ontvangt u voorafgaand aan de lezing
Taal : Nederlands
Registratie : Aanmelden voor online volgen van de lezing


Voor meer informatie kunt u mailen naar Cleveringacomitélid Frederieke Dijkman-Post via dijkmanpost@outlook.com.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 26 november 1940, hielden meerdere Leidse hoogleraren protestcolleges naar aanleiding van het ontslag van joodse collega’s.

Professor Barge, hoogleraar Anatomie en Embryologie, hield een college waarin hij korte metten maakte met de opvattingen van de nazi’s over rassenleer. Professor Cleveringa, decaan van de rechtenfaculteit, legde in zijn protestrede haarfijn uit waarom de maatregelen van de Duitse bezetter in strijd waren met het volkerenrecht. Ook professor Van Holk, hoogleraar Theologie, hield een protestrede. In het op de protestrede volgende college behandelde Van Holk de joodse wijsgeer Spinoza.

Om deze beroemde protestredes te gedenken, organiseert het Leids Universiteits Fonds in samenwerking met de Cleveringa-comités jaarlijks de Cleveringabijeenkomsten (ook wel 26 november-bijeenkomsten genoemd). Leidse wetenschappers houden rond 26 november over de hele wereld interessante Cleveringalezingen.

Frederieke Dijkman-Post 
dijkmanpost@outlook.com
Cleveringacomitélid Utrecht - Amersfoort

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.