Universiteit Leiden

nl en

Studievoorlichting

Voorlichtingsbijeenkomst Educatieve minor en Educatieve module

Datum
vrijdag 15 oktober 2021
Tijd
Locatie
Online

Het ICLON verzorgt diverse opleidingstrajecten die leiden tot een onderwijsbevoegdheid in het voortgezet onderwijs, zoals de master Leraar VHO (Lerarenopleiding), het World Teachers Programme, het Zij-instroomtraject, de Educatieve minor en de Educatieve module. Voor meer informatie zie www.iclon.nl/lerarenopleiding

Deze voorlichtingsbijeenkomst richt zich specifiek op de Educatieve minor en Educatieve module en zal online plaatsvinden. Tijdens de presentatie krijg je informatie over deze twee opleidingstrajecten die opleidden tot een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur.

Aanmelden

Aanmelden voor de online voorlichtingsbijeenkomst kan met het webformulier tot uiterlijk een dag voor aanvang van de voorlichting.

Online platform

Op de dag van de voorlichting ontvang je een e-mail met hierin een link naar een onlineplatform waarin de bijeenkomst plaats vindt.

Online informatie

Op de website van de Educatieve minor en Educatieve module vind je onder andere informatie over de toelatingseisen, opzet van het opleidingstraject, aanmelddeadlines, aanmeldingsprocedure en de verplichte startdag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.