Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Vijfde Indische Letterenlezing door Prof. dr. Siegfried Huigen

Datum
vrijdag 1 oktober 2021
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
011
Prof. dr. Siegfried Huigen

Op vrijdag 1 oktober 2021 zal de Vijfde Indische Letteren-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Siegfried Huigen, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de universiteiten van Wrocław en Stellenbosch, onder de titel: Kennis van de kolonie. Deze lezing is georganiseerd door Rick Honings.

Koloniale literatuur dankt haar ontstaan aan het streven de vreemde werkelijkheid van de kolonie bevattelijk te maken. De auteurs ervan probeerden hun observaties en ervaringen over te dragen aan een lezerspubliek dat meestal maar weinig van de kolonie afwist. Het ging daarbij om allerlei vormen van kennis: van de geografie en de natuur, de ‘inlanders’ en de koloniale gemeenschap, oorlog of het koloniale beleid. Het onderzoek naar dit soort kennis verdient in de studie van de Indische letterkunde vanwege het fundamentele belang ervan meer aandacht. Het biedt bovendien de mogelijkheid de verbindingen van de Indische literatuur met andere sociale domeinen beter te belichten. Kennis heeft namelijk de eigenschap dat ze tussen sociale en geografische ruimtes kan bewegen. Mondeling overgeleverde, Aziatische kennis van de natuur kon bijvoorbeeld worden opgenomen in Nederlandse publicaties en zodoende een publiek in Europa bereiken, en beschrijvingen van de Indische sociale werkelijkheid konden van invloed zijn op koloniaal beleid. In de vakliteratuur wordt in dit verband over de ‘circulatie’ van kennis gesproken.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om de lezing bij te wonen. De toegang is vrij.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.