Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Leiden Law Lunch Intellectuele Eigendom - 20 oktober

Datum
woensdag 20 oktober 2021
Tijd
Locatie
Online (via Zoom)

Plagiaat, citaat en auteursvermelding - woensdag 20 oktober 2021 (online van 12 tot 13 uur)

Deze Leiden Law Lunch IE zal betrekking hebben op plagiaat, citaat en auteursvermelding. De sprekers zijn Eric Daalder (voorzitter LOWI) en Anne Bekema. De moderator is Dirk Visser.

Leessuggesties:
Plagiaat in onderzoek en onderwijs  (VSNU/bundel 2021)

Enkele LOWI-adviezen:
Advies 2021-12: Klacht wegens mogelijk ideeënplagiaat. In proefschrifthoofdstuk is verzuimd naar een artikel uit 1998 te verwijzen waarvan Verzoeker coauteur was. Volgens Verzoeker wordt in het proefschrift gesuggereerd dat sprake is van een nieuwe operatiemethode in de tandheelkunde, maar is dat niet het geval omdat deze methode reeds was bedacht en beschreven in zijn artikel.
Advies 2021-02: Beschuldiging plagiaat. Volgens Verzoeker beschrijft publicatie principes die Verzoeker in een eerdere publicatie al heeft beschreven en een naam heeft gegeven. Volgens Verzoeker is in artikel ten onrechte niet naar zijn eerdere publicaties verwezen.
Advies 2020-20: Onterechte opvoering co-auteurschap.
Advies 2020-19: Sloppy referencing: onvoldoende verwezen, o.a. naar eerder gezamenlijk en eigen werk.
Advies 2020-16: Betrokkene had in zijn auteurschap moeten worden erkend. Het had op de weg van Verzoeker (de corresponding author) gelegen om het tijdschrift te verzoeken meer auteurs dan het maximumaantal toe te staan.
Advies 2020-14: Auteurschap had moeten worden aangenomen.
Advies 2020-08: Verwijdering Verzoeker als laatste auteur. Beroep op schending van de geheimhoudingsplicht afgewezen.
Advies 2020-11: Het weergeven van een geparafraseerde tekst als geciteerde tekst is onzorgvuldig. Wanneer niet wordt verwezen naar eerdere boeken over hetzelfde onderwerp, ook al verwijzen die naar dezelfde primaire bronnen, ontstaat al snel de schijn van plagiaat.
Advies 2019-14: Betrokkene heeft in twee Engeltalige publicaties substantiële delen overgenomen uit wetenschappelijk werk van o.a. Verzoeker zonder te verwijzen naar de herkomst daarvan.

Aanmelden via  https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2021/leiden-law-lunch-intellectuele-eigendom/#tab-inhoud

Gratis voor full time medewerkers van universiteiten (en voor studenten en medewerkers rechterlijke macht).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.