Universiteit Leiden

nl en

Lezing

De kerstening van het Romeinse Rijk

Datum
donderdag 7 oktober 2021
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
011

In zijn eerste jaren bewees de nieuwe keizer Constantijn zich als competent. Hij versloeg bijvoorbeeld de Franken en reorganiseerde de Rijngrens. Van de andere keizers kreeg hij echter niet de erkenning die hij wilde en kort na de zoveelste afwijzing claimde hij in Gallië een visioen te hebben gehad van de zonnegod.

Zulke claims waren destijds niet ongebruikelijk en Constantijn was ook niet de eerste die zoiets beweerde. Het was echter een openlijke breuk met het systeem van de vier keizers dat een heerser niet Jupiter en Hercules maar de zonnegod als beschermgod aanvaardde.

Niet veel later kwam – niet door Constantijns toedoen – een einde aan de christenvervolgingen en brak oorlog uit tussen de diverse keizers. Constantijn en zijn bondgenoot Licinius versloegen hun tegenstanders en toen laatstgenoemde de christenen teruggave van hun bezittingen toestond, stemde Constantijn ermee in. Sindsdien kreeg hij steeds vaker met het christendom te maken en het werd zelfs een belangrijk thema voor hem toen hij Licinius had uitgeschakeld.

Aan het einde van zijn leven was Constantijn er zeker van dat zijn visioen hem door Christus gezonden was geweest. Op dat moment circuleerden vermoedelijk vijf verschillende versies van het verhaal van het visioen, zoals de bewijsbaar onware legende dat hij het vlak voor een veldslag in Italië zou hebben aanschouwd en het vreemde verhaal dat zowel hij als Licinius een droom hadden gehad. Evengoed is er geen twijfel aan dat Constantijns uiteindelijke bekering tot het christendom niet alleen oprecht is geweest maar ook de religieuze geschiedenis een andere loop heeft gegeven.

Lees meer en aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.