Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Aftermath: Meaning-making after terrorist attacks in Western Europe

  • J.H. de Roy van Zuijdewijn
Datum
woensdag 1 september 2021
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

West-Europa is de afgelopen jaren veelvuldig geconfronteerd met terroristische aanslagen. Dit proefschrift onderzoekt wat er na zulke aanslagen gebeurt. Wetenschappers benadrukken dat terrorisme niet zozeer om het doden draait, omdat terroristen vooral gericht zijn op het verkrijgen van publieke aandacht en aanslagen daarvoor als middel gebruiken. Wat het publiek doet na een aanslag is echter nauwelijks onderzocht.

Dit proefschrift bestudeert het proces van betekenisgeving na jihadistische aanslagen in Brussel, Nice, Berlijn en Manchester (2016-2017). Dit onderzoek richt zich op twee belangrijke actoren—de autoriteiten en burgers—en hoe zij frames, rituelen en symbolen gebruiken als onderdeel van betekenisgeving. Speciale aandacht wordt besteed aan de eerste dag, de eerste week en rond het eerste jaar na de aanslag, waarvoor de auteur ook de herdenkingen bezocht heeft.

De case studies werden gekenschetst door verschillende patronen in betekenisgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot solidariteit of polarisatie tussen bepaalde maatschappelijke groepen, of de samenwerking tussen actoren. Ondanks deze verschillen vertoonden de vier cases wel overeenkomsten op een meer fundamenteel niveau. Na het uitvoeren van hun “openingsacts” werden de terroristen snel van het podium geduwd, gedoemd om vanuit de coulissen te kijken naar een geheel ander optreden. Dit proefschrift betoogt dat terrorisme geen succesvolle communicatiestrategie is, wat belangrijke implicaties heeft voor ons begrip van deze vorm van politiek geweld die bijna dagelijks het nieuws weet te halen.  

Promotor

  • Prof.dr. E. Bakker

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen voor journalisten)

communicatie@leidenuniv.nl (071 527 4690)

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.