Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Physiological measurements of the effect of cord clamping strategies

  • E. Brouwer
Datum
woensdag 22 september 2021
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting

In dit promotieonderzoek is gekeken of het tijdstip waarop de navelstreng bij een baby wordt doorgeknipt, meetbare lichamelijke veranderingen bij pasgeboren baby's veroorzaakt. In het bijzonder is gekeken naar de effecten wanneer het moment van doorknippen wordt uitgesteld. Het doel van dit onderzoek was om het optimale moment voor het doorknippen van een navelstreng na de geboorte beter te kunnen vaststellen. Een tweede doel was om te bepalen welke factoren ervoor zorgen dat bloed na de geboorte van de placenta naar de pasgeborene stroomt, wanneer de navelstreng intact blijft.

Uit het onderzoek blijkt dat langer wachten met het doorknippen van de navelstreng positieve effecten bij de pasgeboren baby geeft, vooral wanneer gewacht wordt tot na het moment dat de pasgeborene spontaan gaat ademen. Deze spontane ademhaling na de geboorte blijkt een belangrijke rol te spelen. Het is goed mogelijk dat spontane ademhaling zelfs de drijvende kracht is achter de voordelen die we zien wanneer er wordt gewacht met het doornemen van de navelstreng.  

Deze positieve effecten zijn extra relevant in de zorg voor te vroeg geboren baby's. In dit onderzoek hebben we ook aangetoond dat het mogelijk is om te wachten met het doorknippen van de navelstreng bij te vroeg geboren baby’s, en hen toch de medische ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Zodat ook vroeggeborenen van de voordelen hiervan kunnen genieten. Bij deze baby's kan het grote voordelen opleveren wanneer de navelstreng pas werd doorgeknipt nadat de longen luchthoudend waren geworden, dat wil zeggen na spontane ademhaling of beademing. Hoewel een grote gerandomiseerde studie dit resultaat nog definitief aan moet tonen, verwachten we dat deze bevinding grote impact zal hebben op de overleving van deze te vroeggeboren baby’s. 

Lees de volledige samenvatting (pdf)

Promotor

  • Prof.dr. A.B. te Pas

 Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

pers@lumc.nl

Praktische vragen:

Bureau pedel (071 527 7211)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.