Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Leergang Recht en existentie in filosofie en literatuur

Datum
vrijdag 15 oktober 2021
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

In de unieke PAO-leergang ‘Recht en existentie in filosofie en literatuur’ bestuderen wij gezamenlijk grote literaire en filosofische werken in relatie tot het recht. Auteurs als Scholten, Kierkegaard, Nietzsche, Dostojevski, Kafka, Sartre en Camus komen uitgebreid aan bod. 

Existentialisme binnen het recht
Een belangrijke rode draad in deze werken is de verwantschap met het zogenoemde ‘existentialisme’, een zeer invloedrijke stroming in zowel de filosofie als de literatuur. Hoewel er aanzienlijke verschillen bestaan binnen het existentialisme (zo kan zij religieus of atheïstisch geïnspireerd zijn), kan worden gesteld dat zij ons leert dat de wereld niet zonder meer in begrippen, wetten, mechanismen en systemen gevangen kan worden. Dat heeft interessante, maar ook vergaande consequenties voor het recht: immers bestaat het recht uit algemeen geldende regels en classificaties. We kunnen de menselijke wereld niet zonder meer inkaderen en begrijpen, zo stellen existentialistisch geïnspireerde denkers. Als dit zo is, in hoeverre is er dan (nog) plaats voor de concrete, existerende persoon in het recht, in de rechtsleer en de rechtspraktijk, waaronder de rechtsvinding?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.